Annons
Vidare till st.nu
Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig samt för att säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. ⇒ Läs mer om cookies

Broskämtet som blev verklighet

1969 hade ST 1969 "Bro över Sundsvallsfjärden" som aprilskämt. Det måste tillhöra ovanligheterna att förverkliga ett aprilskämt men detta sker nu i Sundsvall-

Beslutet i kommunfullmäktige om bron togs redan i september 1993 trots att Länsstyrelsen och dåvarande Vägverket enligt ÖPL 92 förordade det västra alternativet med en 60 meter bred korridor för både järnväg och E4. Tanken från kommunen var att bygga en liknande bro som den då påbörjade Högakustenbron. Men så upptäckte man att den berggrund som var nödvändig för att förankra brons hängkablar saknades i Sundsvall - men en bro skulle ändå byggas och det fick bli en lågbro.

Oavsett vad våra politiker säger så har ingen utredning och jämförelse gjorts mellan bron och det västra alternativet från Stockvik till Timmervägen trots att regelverket enligt MKB (miljökonsekvensbeskrivningen) föreskriver att det bör finnas minst två olika alternativa lösningar att jämföra med 0-alternativet (befintlig väg).

De flesta Sundsvallsbor känner inte till fördelarna med det västra alternativet eftersom det aldrig har diskuterats utan endast avfärdats av våra politiker med att mycket få fordon kommer att välja det västra alternativet. Ett undantag utgör Peder Björk som för några månader sedan i alla fall tog sig tid att ta del av Motormännens förslag men av förklarliga skäl avstår från att kommentera detta med tanke på att det är hans partikamrater som tagit beslutet om brobygget.

Eftersom brobygget nu är högaktuellt måste jag i korthet få delge allmänheten om förslaget från Motormännen som aldrig har diskuterats i detalj:

Om E4 skulle byggas från Stockvik och väster om Sundsvall så blir första avfarten till stan via Sidsjövägen-Oskarsgatan ner till Bergsgatan. De båda trafikljusen vid Oskarsgatan och Skolhusallén tas bort och i stället byggs en gemensam cirkulationsplats för båda korsningarna.

Nästa trafikplats blir i Nacksta, E14-Timmervägen- Bergsgatan.

Vid trafikplatsen i Bergsåker byggs en cirkulationsplats, som en viadukt över järnvägen och motorvägen, lika den som är vid avfarten från E4 till isladan i Timrå.

Till den cirkulationsplatsen ansluts Västra Vägen mot öster, med en ny väg upp till cirkulationsplatsen i Granloholm. Det innebär att den gamla Västra Vägen, som nu går på en enkelriktad trafikljusreglerad viadukt över Timmervägen, kan rivas. Det innebär att Västra länken inte blir nödvändig och en ny viadukt för Västra Vägen över Timmervägen inte behöver byggas.

Fördelarna med anslutningen till cirkulationsplatsen i Granloholm är många:

Härifrån nås Tonhallen, Mitthögskolan, Himlabadet, Norrporten Arena och så vidare.

Från Granloholmsvägen åt andra hållet nås Hulivägen, Bydalen och så vidare. Om man dessutom skulle ha byggt en anslutningsväg till sjukhuset från Granloholmsvägen via Linköpingsvägen förbi värmeverket till Burevägen och Igeltjärnsvägen skulle detta ha underlättat för ambulanserna vid utryckningar.

Vägen hade också blivit betydligt kortare för sjukhusbesökare och arbetspendlare.

Sammanfattning av fördelarna:

·E14 blir 3 kilometer kortare och ingen ombyggnad av E14 mellan Nacksta och Kubikenborg

·Mycket små hinder för E4-trafiken under byggnadstiden

·Bättre trafiklösningar i Bergsåker och väg 86

·Bättre trafiklösningar i Birsta

·Inget brounderhåll = Lägre underhållskostnader

·Olycksrisken är fem gånger högre på broar än på markförlagda vägar =

Färre olyckor

·Ingen risk för ökade grundläggningskostnader för bron

·Man kan utnyttja material från tunnlar till överbyggnader = Kortare och miljövänligare transporter

·Inga problem med snöröjning – Hur löses snöröjningen på bron och dess gångbana samt av- och påfartsramper?

·I framtiden kan större passagerarbåtar trafikera inre hamnen

·Ingen fördyring av projektet – Snarare tvärtom

Av den förväntade trafiken kommer cirka 24 000 fordon/dygn att fortsätta köra på den gamla E4 och cirka 12 000 fordon att köra över bron. Eftersom brobygget i dagsläget kommer att kosta 1,5 miljarder (utan underhålls och driftkostnader) måste man ställa frågan: Är detta ett vettigt projekt?

CH Sjölund

Företagare i Sundsvall

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv artikel