Annons
Vidare till st.nu
Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig samt för att säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. ⇒ Läs mer om cookies

Bruna sotmoln hotar miljö och hälsa

Bruna stoftmoln lägger en smutsig filt över stora delar av Asien. De hotar inte bara människors hälsa, de bidrar också till att Himalayas glaciärer smälter bort och till allt extremare vädersystem, konstaterar FN:s miljöorgan Unep i en omfattande studie.

De bruna sot- och stoftmolnen är resultatet av luftföroreningar från koleldning av kol, olja, gas och biobränslen. De tre kilometer tjocka bruna molnen sträcker sig i ett bälte från Arabiska halvön till Kina och västra Stilla havet.

En grupp forskare har på Uneps uppdrag gjort den hittills mest detaljerade bedömningen av den bruna smogens effekter. Till grund ligger en rad studier i Asien, Europa och USA.

Forskarna slår fast att partiklar av ofullständigt förbrända ämnen, som kol, kolväten och aska, absorberar solljuset och bidrar till att förvärra effekterna av klimatförändringarna och förstärka den globala uppvärmningen.

Studien bekräftar forskarrön i tidskriften Nature i fjol om att den bruna smogen regionalt spelar en större roll för den globala uppvärmningen än vad som tidigare antagits.

Å andra sidan reflekterar vissa partiklar, som sulfater, i stoftmolnen solljus och dämpar eller maskerar växthusgasernas värmande effekt. Så om de bruna molnen i ett slag försvann, skulle det leda till en snabb global temperaturökning med så mycket som två grader Celsius.

Jordens medeltemperatur ökade med 0,75 grader under 1900-talet och två graders ökning ses av många klimatforskare som en kritisk och farlig tröskel, med okända konsekvenser.

Unep-chefen Achim Steiner kräver nu att världens länder minskar sina klimatskadliga utsläpp och satsar mer på förnybara energikällor som sol och vind. Han uppmanar samtidigt industriländerna att hjälpa utvecklingsländerna att finansiera ren teknologi.

Då undanröjs, menar han, klimathotet samtidigt som man stryper det sotflöde som föder de atmosfäriska bruna molnen.

– Källan till växthusgaserna och sotpartiklarna är ofta en och samma, ohållbar eldning av fossila bränslen, ofullständig förbränning av biobränslen och skogsskövling, säger han.

Det allvarligaste hotet är enligt Unep de smältande glaciärerna i Hind Kush, Himalaya och Tibet, som försörjer floder och enorma arealer jordbruksmarker med vatten. Avsmältningen utgör i dag det största hotet mot vatten- och matförsörjningen i Asien.

Himalayas glaciärer har på 40 år krympt med en femtedel, och glaciärerna i Kina har minskat med 3 000 kvadratkilometer de senaste 25 åren. En av Indiens snabbt krympande glaciärer, Gangotri, står för 70 procent av vattentillförseln till Ganges.

Håller trenden i sig hotas dricksvattenförsörjningen för omkring en miljard människor i Indien Pakistan, Afghanistan och Kina.

Forskarna pekar ut 13 megastäder som är särskilt utsatta för den hälsofarliga smog som hindrar solljuset från att tränga ner på marknivå: Bangkok, Peking, Dhaka, Kairo, Karachi, Kolkata, Lagos, Mumbai, New Delhi, Seoul, Shanghai, Shenzen och Teheran.

Smogen innehåller giftiga aerosoler, cancerogena ämnen och farliga partiklar. Forskarna uppskattar att bara det ökade nedfallet av fina partiklar kan leda till cirka 340 000 fler årliga dödsfall i Indien och Kina.

De smutsiga molnen påverkar också vädersystemen, framför allt de årliga monsunerna över Indien och Sydostasien. I Indien och Kina har de extrema regnovädren ökat och antalet dagar med mycket häftiga skyfall, över 150 millimeter per dygn, har nästan fördubblats.

Även matproduktionen drabbas, bland annat leder ökande halter av markozon i Asien enligt studien till 10–40 procents minskade skördar av viktiga grödor. De ekonomiska förlusterna för fyra nyckelgrödor, vete, ris, korn och sojabönor, beräknas till 40 miljarder kronor per år i Kina, Sydkorea och Japan.

Enligt forskarna krävs betydligt mer forskning för att klarlägga smogens och klimatförändringarnas kombinerade hot mot marker och grödor.