Annons
Vidare till st.nu
Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig samt för att säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. ⇒ Läs mer om cookies

Chefläkare svarar: Ditt val att se osignerade uppgifter i journalen på nätet

Med anledning av insändaren " Orolig helg efter att ha läst min journal på 1177 – sjukvårdspersonal borde ha informerat mig".

Jag beklagar att det har varit en helg med oro för insändarskribenten. Tjänsten journal via nätet har många goda sidor men kan även vara en källa till oro.

Invånare i Region Västernorrland har sedan mars 2018 möjlighet att läsa sin journal via nätet. Alla kliniker är ännu inte anslutna till tjänsten. Barn- och ungdomsmedicin, barn- och ungdomspsykiatri samt ungdomsmottagningen kommer att anslutas våren 2019.

Journal via nätet har funnits sedan 2012 i Sverige och olika regioner och landsting har successivt anslutits. Syftet är att öka patientens delaktighet i vården.

Invånaren kan alltså själv avstå från att se exempelvis resultat från undersökningar som vårdgivaren inte ännu berättat om.

De utvärderingar som gjorts nationellt visar att för invånarna har tjänsten inneburit bättre överblick, bättre samverkan med vården, bättre följsamhet till behandlingar och ett ökat förtroende för vården. Även vården har rapporterat positiva effekter i form av bättre följsamhet och att patienten är bättre förberedd inför sina besök. Som helhet bedöms alltså tjänsten som något som förbättrar kvalité och säkerhet i vården.

Under införandet har eventuella negativa effekter diskuterats, bland annat just den att patienten kan läsa uppgifter innan vårdgivaren har hunnit kontakta patienten om exempelvis resultat av undersökningar. Olika lösningar med fördröjningar av när patienten får åtkomst till nya uppgifter har prövats av andra landsting och regioner och erfarenheterna därifrån har diskuterats i nationell samverkan kring tjänsten Journal via nätet.

I det senaste ramverket är rekommendationen att information ska göras tillgänglig direkt när den införs i journalen, men att invånaren ska ges möjlighet att själv välja vilken information den vill se.  Region Västernorrland har beslutat att följa det nationella ramverkets rekommendation.

När du öppnar journalen får du en fråga om du vill se osignerade uppgifter, och om du vill dölja uppgifter nyare än 14 dagar. Invånaren kan alltså själv avstå från att se exempelvis resultat från undersökningar som vårdgivaren inte ännu berättat om. 14 dagar anses som en rimlig tid för vårdgivaren att hinna kontakta patienten i de fall informationen är känslig. De erfarenheter som finns nationellt visar att det just nu är den bästa lösningen på detta dilemma.

Martin Enander, chefläkare Region Västernorrland

■■ Följ ST Debatt på Facebook

Har du något att säga?

Skriv en insändare

Skriv artikel