Annons
Vidare till st.nu
Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig samt för att säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. ⇒ Läs mer om cookies

DEBATT: Barnens bästa ska vara utgångspunkten – även i kommunens skolstrukturutredning

 
Skolnedläggningarna i Sundsvall
Visa alla artiklar

I barnkonventionen står det "Vid alla beslut som rör barn ska i första hand beaktas vad som bedöms vara barnets bästa".

Jag tror att alla vi vuxna kan hålla med om att det är en sund utgångspunkt. Frågan blir då, hur ska Sundsvalls kommun kunna besluta om att lägga ner ett antal väl fungerande skolor utan att barnens bästa får styra?

Att lägga ner en skola är inte att bryta mot barnkonventionen säger barnombudsmannen. Den här artikeln syftar till att visa på att beslutet om nedläggning inte kan tas hur som helst, på vilka grunder som helst – det måste gå rätt till.

Barnkonventionen blir lag 1 januari 2020 och stora delar har sedan tidigare redan tagits in i skollagen. Grundpelaren i barnkonventionen är tredje artikeln, den lyder "Vid alla åtgärder som rör barn, vare sig de vidtas av offentliga eller privata sociala välfärdsinstitutioner, domstolar, administrativa myndigheter eller lagstiftande organ, ska i första hand beaktas vad som bedöms vara barnets bästa".

Här kan ges ett antal olika aspekter på vad som är barnens bästa, utifrån ett skolmiljöperspektiv är några viktiga områden trygghet, studiero och kvalitet (dessa områden antas viktiga då de specifikt regleras i skollagen).

Sundsvalls kommun har inte haft den här utgångspunkten i sin skolstruktursutredning, istället för att barnens bästa ska vara utgångspunkt så sattes en gräns på 175 elever, en skola som har färre elever än så har inte möjlighet att "långsiktigt upprätthålla en god pedagogisk standard och ekonomiskt hållbar drift".

Finns det några relevanta underlag på att en skola med fler än 175 elever erbjuder barnen bättre trygghet, studiero eller kvalitet?

Vidare står det också i barnkonventionen att "Barn har rätt att uttrycka sin mening och höras i alla frågor som rör barnet". Barnen ska särskilt beredas möjlighet att höras, antingen direkt eller genom en företrädare.

Det framgår också i Skolverkets publikation "Förskolans och skolans värdegrund" att "för att kunna avgöra vad som är barnens bästa krävs en bedömning av vilka konsekvenser ett beslut eller en åtgärd får för barnen".

När man gör detta, en så kallad barnkonsekvensanalys, ska barnens bästa väga tungt i förhållande till andra avvägningar. Barnens bästa ska alltså väga tyngre än kommunens styrande princip om minst 175 barn per skola. Även tyngre än ekonomiska fördelar.

Till stor del handlar Sundsvalls kommuns skolstukturutredning om att ett ”erbjudande om tydligt helhetsperspektiv från förskola till grundskola år 9” (det vill säga en stor F–9-skola) skulle vara det bästa. För vem? undrar jag. Det tyder mer på att man har försökt lösa den dåliga ekonomin på ett sätt som inte ser till barnens bästa.

Det är dags för Sundsvalls kommun att göra sin hemläxa!

Förälder på Alnö

■■ Följ ST Debatt på Facebook

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv artikel