Annons
Vidare till st.nu
Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig samt för att säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. ⇒ Läs mer om cookies

DEBATT: Borgerliga har en övertro på tillväxt och ny teknik i klimatdebatten

Joakim Broman skriver i en ledare i ST den 4 oktober att Miljöpartiet och stor del av miljörörelsen är pessimister då man ifrågasätter ekonomisk tillväxt och teknikens möjlighet att lösa klimatfrågan. Snarare har Broman sin naiva övertro på tillväxt och teknik gemensamt med många andra borgerliga när det kommer till klimatfrågan.

Det finns flera problem med Bromans resonemang. Till att börja med, den ekonomiska tillväxten. Broman skriver att tillväxten är möjlig att frikoppla från miljöpåverkan, men presenterar inget som stödjer det påståendet. Det kanske inte är så konstigt. Mycket talar istället emot Bromans tes.

Så sent som för en månad sedan skrev den annars relativt optimistiska klimatprofessorn Johan Rockström en krönika i Svenska Dagbladet med rubriken “Önsketänkande med grön tillväxt - vi måste agera”. Det mesta, säger Rockström, talar emot absolut frikoppling mellan ekonomisk tillväxt och miljöpåverkan. Det finns helt enkelt inte empiriskt stöd för grön tillväxt.

Broman lägger sedan, som många andra borgerliga debattörer, fram kärnkraften som den viktigaste lösningen på klimatfrågan. Synd bara att det är så missledande. Det är inte sant att IPCC förordar kärnkraften som lösning på klimatkrisen. Rapportförfattarna har själva gått ut och poängterat att IPCC inte tar ställning varken för eller mot kärnkraft.

Framför allt är kärnkraftens problem att den är för dyr och för långsam! Kärnkraften är dyrare och tar längre tid att bygga ut än de förnyelsebara energikällorna, vilket konstaterades i rapporten World Nuclear Industry Status Report 2019 som kom ut i september. Att vi har så kort tid på oss att vända utsläppskurvan nedåt talar mot kärnkraften som lösning. Särskilt när de billigare förnyelsebara alternativen vind- och solkraft förväntas fördubbla respektive fyrdubbla sin andel i Sverige till 2022 enligt Energimyndighetens senaste prognos.

Precis som Broman nämner är skogen en viktig resurs för att ersätta fossilt bränsle och fossilintensiva material. Men skogen är samtidigt en viktig kolsänka, och behövs för att värna den biologiska mångfalden. Därför måste vi fundera noga över hur skogens resurser ska användas framöver.

Att många inom miljörörelsen är kritisk mot tillväxten baseras på dess koppling till klimatkrisen och överanvändningen av naturresurser. Tillväxten har lyft många ur fattigdom och ökat välståndet. Men den överkonsumtion och resursutnyttjande som tillväxten bygger på riskerar detta välstånd, då det driver på klimatförändringarna. Att då mäta välstånd enbart baserat på tillväxt är begränsande, och ger inte lösningarna på dagens miljöproblem.

Miljöpartiet tror att en bättre värld är möjlig. En mer jämlik värld där vi jobbar mindre, konsumerar mindre men har en hög levnadsstandard. En värld där vi tillsammans lyckats lösa miljöproblemen. Vi kommer fortsätta jobba hårt för den världen. Det är att vara en sann optimist.

Johanna Simonsson, Miljöpartiet i Sundsvall

■■ Följ ST Debatt på Facebook

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv artikel