Annons
Vidare till st.nu
Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig samt för att säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. ⇒ Läs mer om cookies

DEBATT: Brukad skog ger största nyttan för klimatet

Med anledning av insändaren "Olyckligt att klimatfrågan används för att motivera avverkning – SCA borde veta att skog binder mer kol än den släpper ut".

Fyra forskare vid Mittuniversitetet har invändningar mot SCA:s sätt att redovisa verksamhetens – positiva – effekt på klimatet.

Vi bör kunna vara överens om i varje fall två saker. Det är växande träd som binder koldioxid och inga träd växer upp i himmelen.

Just nu ser vi ett utbud av billiga trävaror på den europeiska trävarumarknaden. Det är träprodukter, ofta med kvalitetsbrister, från stormfällningar i Mellaneuropa.

På den europeiska kontinenten har man under lång tid avverkat betydligt mindre än tillväxten, vilket lett till att skogen blivit förgubbad och slutat växa. I stället för avverkning och föryngring så slutar dessa träd sina dagar genom stormfällning, eller i södra Europa genom brand. Den koldioxid dessa träd bundit medan de växt återgår till atmosfären – ofta utan att den förnybara råvara som dessa träd kunde ha utgjort, kommer till användning och nytta.

SCA:s skogar gör nytta för klimatet, först genom att träd växer och binder koldioxid, sedan genom att samma träd blir produkter som kan ersätta sådana med ett större kolspår, trä i stället för betong, papper i stället för plast, biobränslen i stället för fossila bränslen. Denna sammanlagda nytta är större än de samlade utsläppen av fossil koldioxid från all lastbilstrafik och allt inrikesflyg i Sverige.

Vi har räknat mycket försiktigt. Vi har till exempel inte räknat in att ett hus byggt av trä binder kol under kanske ett sekel. Vi har inte räknat in att papper kan återvinnas, och i hög grad återvinns, sju-åtta gånger. Vi har inte räknat in den nytta det innebär att papper ersätter plast, som därmed inte riskerar att hamna i sjöar och världshav.

De fyra forskarna har rätt i att det innebär en belastning på klimatet om virkesförrådet, mängden växande skog, minskar. Men virkesförrådet i SCA:s skogar ökar. Det har ökat sedan vi började mäta 1949 och det kommer att fortsätta öka under i varje fall resten av det här århundradet.

Det finns också andra värden som kräver hänsyn. Vart femte träd i SCA:s skogar får dö en naturlig död och bli mat för insekter, hackspettar och vedsvampar, för att bevara skogens biologiska mångfald, på SCA:s eget initiativ och bekostnad.

Men de andra fyra träden blir råvara till klimatsmarta produkter och de ersätts av nya träd som binder koldioxid och blir förnybar råvara även i framtiden. Kolet i dessa träd cirkulerar mellan atmosfären, träden, produkterna, atmosfären och träden på nytt. Genom att använda träden som förnybar råvara, kan vi låta bli att gräva upp kol ur backen och släppa ut den i atmosfären med ökad belastning på klimatet som följd.

Hur gärna de fyra forskarna vill blunda för det, så finns det ett pris för miljön med att inte avverka ett träd. Skyddad skog ger ingen förnybar råvara, medan ansvarsfullt och långsiktigt brukade skogar ger ett viktigt och betydande bidrag i kampen mot klimatförändringar.

Björn Lyngfelt, SCA

■■ Följ ST Debatt på Facebook

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv artikel