Annons
Vidare till st.nu
Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig samt för att säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. ⇒ Läs mer om cookies

DEBATT: Företrädare för cancervården: Låt rökstopp bli en del av behandlingen

De flesta vet att tobaksrökning kan orsaka cancer. Men vet du att en person som röker förlorar i genomsnitt minst tio år av sitt liv? Till detta läggs ofta ett antal år av ohälsa och försämrad livskvalitet.

Tobaksröken innehåller ett 60-tal cancerframkallande ämnen. Nästan all lungcancer, 85 procent, orsakas av rökning. Men rökningen ökar även risken för cancer i exempelvis munhåla, matstrupe, magsäck, bukspottkörtel, livmoderhals, urinblåsa och njurar.

Ett tobaksförebyggande arbete är därför mycket viktigt för folkhälsan och borde vara en naturlig del av hälso- och sjukvården. Vi anser att den som har bestämt sig för att bli rökfri, ska kunna få ett lättillgängligt stöd. Patienter som vill sluta att använda tobak, exempelvis vid en cancerbehandling, ska stödjas i detta genom hela vårdprocessen.

Rökning vid en cancerdiagnos ökar både risken för återfall, men även risken för att patienten ska insjukna i en ny form av cancer eller någon annan allvarlig rökrelaterad sjukdom. Rökning under en cancerbehandling ökar risken för komplikationer, som infektioner i operationssår och problem med andningen. Dessutom kan effekten av behandlingen försämras. Att sluta röka är självklart inget krav för att få behandling, men kan alltså ha flera positiva effekter för överlevnad och välbefinnande hos patienten.

Som företrädare för cancerområdet i norra sjukvårdsregionen, har vi formulerat ett antal förslag till våra beslutsfattare:

■ För att stärka de tobaksförebyggande insatserna anser vi att hälso- och sjukvården ska vara en helt tobaksfri zon.

■ Det är viktigt att regionerna fortsätter att satsa på primärprevention, som i arbetet med Tobaksfri duo, för att förebygga att unga börjar använda tobak.

■ Sjukvårdspersonalen måste få tid och förutsättningar för att kunna arbeta med frågor om tobaksbruk, bland annat genom utbildning i motiverande samtal.

■ Tobaksavvänjare är en behandlande resurs som ska finnas tillgänglig på alla sjukhus och hälsocentraler.

Patienter bör erbjudas stöd i att avstå från tobaksbruk längs hela vårdkedjan, även efter att behandlingen avslutats. Alla tobaksbrukande patienter med en cancerdiagnos borde rutinmässigt erbjudas en remiss till tobaksavvänjning - som en del av behandlingen.

Processledare inom Regionalt cancercentrum norr och företrädare för cancervården:

Adriana Herrera Gonzales, överläkare dermatologi, Amir Sherif, överläkare urologi, universitetslektor, Anna-Lena Sunesson, chef vid RCC Norr, docent, Anna Näslund, överläkare onkologi, Anna Selberg, kommunikatör vid RCC Norr, Annelie Behndig, överläkare lungmedicin, docent, Annica Pettersson, specialistsjuksköterska onkologi, Bengt Wallner, överläkare kirurgi, Birgitta Lauri, överläkare hematologi, Camilla Thellenberg-Karlsson, överläkare i onkologi, med.dr., Christina Edwinsdotter-Ardnor, specialistläkare onkologi, Christina Kjellman, specialistläkare onkologi, Fabian Hofmann, specialistläkare urologi, Fredrik Wallin, specialistsjuksköterska onkologi, Gustav Silander, överläkare onkologi, Joakim Hennings, överläkare kirurgi, docent, Johan Styrke, specialistläkare urologi, med.dr, Katarina Zborayová, överläkare öron-näsa-hals, med.dr, Katja Vuollet Carlsson, specialistsjuksköterska onkologi, Lena Silfverdal, överläkare gynekologi, med.dr, Linn Heldemar, kontaktsjuksköterska neurokirurgi, Malin Sund, överläkare kirurgi, professor, Maria Sandberg, specialistsjuksköterska kirurgi, kontaktsjuksköterska bröstcancer, Maria Strandberg, överläkare hematologi, Mikael Johansson, överläkare onkologi, docent, Per-Erik Sandström, överläkare barnonkologi, med.dr, Richard Löfvenberg, överläkare ortopedi, docent, Senada Hajdarevic, distriktsjuksköterska, docent omvårdnad, Sophia Holmlund, barnmorska, med.dr, Ulrika Ottander, överläkare gynekologi, docent och Ywonne Wiklund, hälsoutvecklare, representant Sjukvårdsregional arbetsgrupp för tobaksprevention

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv artikel