Annons
Vidare till st.nu
Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig samt för att säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. ⇒ Läs mer om cookies

DEBATT: Ge synskadade ledsagning enligt LSS

I LSS-utredningen (SOU 2018:88) som den 10 januari överlämnades till övergångsregeringen föreslås att ledsagning ska försvinna som ett särskilt utpekat stöd. Det är vår övertygelse att förslaget, om detta realiseras, leder till att färre personer kommer att få ledsagning enligt LSS.

Lagen infördes den 1 januari 1994 och anledningen var att personer med omfattande funktionsnedsättningar hade sämre levnadsvillkor än de flesta andra. Intentionen var att funktionsnedsatta skulle ha möjlighet att leva på samma villkor som andra.

En av insatserna i LSS är ledsagarservice, en service som har stor betydelse för gravt synskadade. I förarbetena till lagen nämns också särskilt gravt synskadade som en målgrupp för insatsen.

Till att börja med var det också självklart att gravt synskadade skulle tillhöra personkrets 3 i lagen och därmed ha tillgång till ledsagarservice efter behov. Rättsläget har dock förändrats och blivit oklart, vilket fått konsekvensen att liknande ärenden bedöms på olika sätt både i kommunerna och i domstolarna. Denna rättsosäkerhet är inte acceptabel! Om en person ska få tillgång till insatsen eller ej ska endast bero på behovet och inte på var i landet man är bosatt.

Det får aldrig råda någon tvekan om att en person med grav synskada ska tillhöra personkrets 3.

En grav synskada får betydande konsekvenser på många av livets områden. Enligt studier som utredningsinstitutet Handu och Folkhälsoinstitutet gjort, har 80 procent av de synskadade svårigheter att orientera sig på främmande platser, 65 procent kan inte handla sin mat, 75 procent kan inte åka kollektivt på egen hand och 50 procent kan inte självständigt ta del av sin post och sköta post- och bankärenden.

Rapporter påvisar även avsevärt högre ohälsa bland till exempel synskadade än i övriga befolkningen. Orsaken finner man i oro och ångest över att klara sitt dagliga liv. Många tvingas leva ett passivt liv med brist på omväxling och stimulans. Konsekvensen blir hög konsumtion av antidepressiva och sömnmedel.

Utan rätt till personlig service, ökar klyftorna och utanförskapet.

Ledsagarbegreppet kan vidgas något genom att ledsagaren också kan vara den synskadades tolk vad gäller skriftlig och digital information, med mera. Ledsagaren skulle även kunna syntolka till exempel en teater- eller bioföreställning, ett idrottsarrangemang eller vid ett museibesök. En sådan utvidgning skulle avsevärt förbättra gravt synskadades levnadsvillkor.

Vi kräver:

■ att kommunen ska tillämpa LSS-lagen på det korrekta sätt som medför att gravt synskadade ska kunna erhålla ledsagningen enligt denna lag;

■ att Socialdepartementet går i bräschen för att den nyligen presenterade LSS-utredningen slängs i pappersåtervinningen;

■ att Socialdepartementet driver på för att en ny LSS-utredning iscensätts.

Sven Edlund, Peter Tjernberg och Kamal Suleimani, medlemmar i Synskadades Riksförbund i Västernorrland

■■ Följ ST Debatt på Facebook

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv artikel