Annons
Vidare till st.nu
Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig samt för att säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. ⇒ Läs mer om cookies

DEBATT: Glenn Nordlund (S): Stora utmaningar med pandemin – viktigt att utvärdera även det som fungerat

 
Corona: Sjukvården
Visa alla artiklar

Den pågående pandemin innebär stora utmaningar. I grunden är den ett hot mot liv och hälsa men den får även konsekvenser för exempelvis sysselsättning, fritid och idrott.

Krisen har visat sig väldigt utdragen. Fortfarande är vi inte igenom och vi kan inte helt bedöma när vi är tillbaka i läget vi hade innan. Det gäller inte minst Region Västernorrland.

Min bedömning som regionstyrelsens ordförande är att Region Västernorrland så här långt mött utmaningen på ett bra sätt. Vi drog nytta av andra regioners erfarenheter, som tidsmässigt mött konsekvenserna av tilltagande smittspridning före oss.

I varje hantering av en kris finns det lärdomar att dra. Det är viktigt att från olika perspektiv utvärdera hur Region Västernorrland hanterat coronapandemin, för att se vad som kan förbättras och skapa en ännu bättre beredskap inför framtiden. Det är något vi följer upp under hösten.

I vår krishantering har vi försökt följa principerna som slås fast av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap.

■ Ansvarsprincipen. Den som bedriver en verksamhet under normala förhållanden har motsvarande ansvar även under en kris.

■ Likhetsprincipen. En verksamhets lokalisering och organisation ska så långt som möjligt vara densamma som under normala förhållanden.

■ Närhetsprincipen. En kris hanteras där den inträffar, av de närmast berörda och ansvariga.

Den politiska nivån i Region Västernorrland har under krisen kunnat arbeta enligt dessa tre principer, vilket väglett avvägningen om krisledningsnämnden ska aktiveras. Lagen ställer kravet att alla kommuner och regioner ska ha en krisledningsnämnd, som är inaktiv till dess ordförande bedömer att den behöver aktiveras.

I Region Västernorrland består krisledningsnämnden av fem ledamöter från finansutskottet samt ordförande från nämnden för hållbar utveckling och från hälso- och sjukvårdsnämnden. Krisledningsnämnden tar över andra nämnders arbete, även ansvaret, och ska användas med omsorg främst utifrån ett demokratiskt perspektiv. Det politiska inflytandet flyttas från ordinarie nämnd med god kunskap om den verksamhet man ansvarar för, till sju ledamöter i krisledningsnämnden med betydligt grundare kunskap kring besluten som behövs.

Under pandemin har politiska möten kunnat fortsätta hållas utan avbrott i samtliga ordinarie nämnder och utskott, bland annat via distansmöten. Det finns inga indikationer från verksamheten om behov av politiska beslut som den ordinarie politiska organisationen inte kan eller har mandat att fatta. Och vi är långt ifrån ensamma att ha kunnat anpassa det politiska arbetet. Inte ens Region Stockholm har behövt aktivera krisledningsnämnden.

Avslutningsvis, det är inte över än. Inför en sommar som inte kommer bli som vanligt behöver vi fortsätta ta ansvar så att smittspridningen minskar och fortsätta följa riktlinjerna från Folkhälsomyndigheten. Inte minst för att värna de äldre samt hålla nere trycket på hälso- och sjukvården.

Nu behöver vi hålla i och hålla ut och vi gör det tillsammans.

Glenn Nordlund (S), ordförande regionstyrelsen Region Västernorrland

■■ Följ ST Debatt på Facebook

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv artikel