Annons
Vidare till st.nu
Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig samt för att säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. ⇒ Läs mer om cookies

DEBATT: Har Kristdemokraterna övergivit målen om att skydda våra skogar?

Med anledning av kristdemokraterna Kjell-Arne Ottosson, Magnus Oscarsson och Liza-Maria Norlins debattartikel "Staten struntar i skogsägarnas äganderätt".

FN har i en rapport nyligen konstaterat att den biologiska mångfalden är mer hotad i hela världen än vad någon tidigare vetat. Hotet mot arterna drabbar mänskligheten mycket hårt, eftersom vi bokstavligen lever av naturen. Maten vi äter, ren luft och rent vatten kan vi tacka naturen för.

Det största hotet mot den biologiska mångfalden är att livsmiljöer för olika arter försvinner. Detta beror till stor del på den omvandling av landskapet som skogsbruks- och jordbruksmetoder medför. I Sverige är skogsbruket den största orsaken till att många arter är rödlistade.

Ända sedan riksdagen 2001 satte det första delmålet för skydd av skog, så har målen varit att vi först och främst ska skydda de nyckelbiotoper som finns kvar, sedan behöver vi skydda ytterligare skog för att värna den biologiska mångfalden i våra skogslandskap.

Det har under lång tid rått bred politisk enighet om att mer skog behöver skyddas och undantas från skogsbruk och att skogsbruksmetoderna måste bli mer hållbara. Vad partierna inte varit eniga om är hur det ska gå till.

M, KD och SD har hävdat att den skyddsvärda skogen till större del ska klaras genom skogsägarnas egna avsättningar och det finns förstås markägare som har stort intresse av att bevara sin skyddsvärda skog och ser att den har ett stort värde. Men eftersom Skogsstyrelsen nyligen beräknat att cirka 55 000 hektar av de skogar som var klassade som nyckelbiotoper, ändå har avverkats, så måste vi konstatera att det inte fungerar särskilt bra.

Avverkningen av de skyddsklassade skogarna är ett allvarligt misslyckande, för skogsnäringen och för de partier som inte tar ansvar för att värna vår natur.

För Miljöpartiet är det viktigt att staten fortsätter bidra med naturkompetens så att enskilda skogsägare kan följa lagens krav på ett enkelt och rättssäkert sätt, liksom att staten ska ersätta de markägare som inte själva kan eller vill undanta skyddsvärda skogar från skogsbruk.

Viktigt att veta är att det fanns medel avsatta och beslut om ersättning till markägare för skyddsvärd skog, men de skars ner kraftigt i den budget M/KD drev igenom med stöd av SD. Markägarna måste nu vänta till dess att S/MP-regeringen kan besluta om en ny budget, i samarbete med C och L.

I det läget skriver Kjell-Arne Ottoson med flera från KD, att all inventering av nyckelbiotoper ska stoppas. De menar alltså att staten inte ens ska hjälpa till att ta fram kunskap om var de skyddsvärda skogarna finns. Det är ett slag i ansiktet på alla som vill att vi i Sverige ska förena ett lönsamt skogsbruk med bevarande av den biologiska mångfalden.

Kan det vara möjligt att KD inte längre står bakom de mål för skydd av skog som riksdagen antagit, och som ursprungligen beräknats utifrån vad som skulle behövas för att bevara de biologiskt värdefulla skogar som finns kvar?

Har KD övergett förvaltarskapstanken som tidigare var en viktig del i den kristdemokratiska ideologin?

Maria Gardfjell, riksdagsledamot, förste vice ordförande miljö- och jordbruksutskottet Miljöpartiet

Brita Wessinger, distriktsordförande Miljöpartiet Västernorrland

■■ Följ ST Debatt på Facebook

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv artikel