Annons
Vidare till st.nu
Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig samt för att säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. ⇒ Läs mer om cookies

DEBATT: Hur säkerställs en jämlik och tillgänglig cancervård i Västernorrland?

Hur ska det bli med cancervården i Västernorrland? Onkologimottagningen i Sundsvall behöver byggas ut för 140 miljoner, hävdar klinikledningen. Den slutna cancervården i Sundsvall har inte heller, trots att antalet vårddygn 2018 var nästan 600 färre än 2015, tillräckliga resurser för att möta de förväntade behoven av cancervård, anser Lars Beckman länsverksamhet vid onkologikliniken i Region Västernorrland.

Men regionens katastrofala ekonomiska läge gör, att det är högst tveksamt om det blir någon utbyggnad i nuläget. Och om det blir – då står den ändå inte klar förrän 2022. Detta gör att vi i Sjukvårdspartiet hävdar att regionens ledning och den politiska majoriteten nu måste ta fram en helhetsplan. Hur ska man så bra som möjligt kunna utnyttja de knappa resurser man ändå har?

Regionens cancervård är inte bara hårt ansträngd. Den har också två allvarliga konkreta problem:

■ Verksamheten i Sundsvall är överbelastad, vilket givetvis drabbar både patienter och personal.

■ Tillgängligheten till cancervård är inte jämlik för länets olika delar. Patienter från inlandet som genomgår återkommande behandlingar tvingas till långa och plågsamma resor.

Den regionala nivåstruktureringsplanen för cancervården i norra Regionen 2016-2018 gav klara riktlinjer för hur de här strukturella problemen skall lösas. Givetvis konstaterar man att avancerade ingrepp och behandling som kräver kostsam teknologi och kompetens måste koncentreras. Men man skriver också;

”Nivåstrukturering kan dock även innebära en decentralisering av vissa åtgärder för att dessa ska ske så nära patientens hem som möjligt. Inte minst gäller det uppföljning av medicinsk behandling och cancerrehabilitering, samt palliativa insatser. I de kriterier som har fastställts av Socialdepartementet ingår att varje RCC (Regionalt cancercentrum) ska ha en plan för nivåstrukturering av cancervården inom sjukvårdsregionen. Planen ska utgå från patientens fokus.”

Cytostatikabehandling gavs vid alla de tolv sjukhusen i norra regionen utom i Sollefteå. Men regionala planen säger:

”Aktuell behandling kan många gånger initieras centralt och därefter föras ut till regionen, så att patienten får så korta resor som möjligt.”/…/ ”Arbetet med att säkerställa en säker decentralisering till cytostatikamottagningarna i regionen behöver fortsätta.”

Det är ingen tvekan om att cytostatikabehandling också i Sollefteå skulle ge en välbehövlig avlastning av onkologin i Sundsvall. Andelen sjuksköterske- och dietistkontakter på onkologmottagningen i Sundsvall skulle kunna minska med 16 procent.

Men det skulle också ge mycket kortare resor för många patienter och anhöriga. Det skulle fylla ett viktigt önskemål som regionens patientråd lyft fram från SKL:s idébok:

”Många av vårdkedjorna är skapade utifrån organisationens behov. Nu handlar det i stället om att uppnå en kedja som är bra sett ur patientens/brukarens perspektiv.”

Låt det bli verklighet och inte bara ord!

Pia Lundin, regionråd i opposition, Sjukvårdspartiet Västernorrland

■■ Följ ST Debatt på Facebook

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv artikel