Annons
Vidare till st.nu
Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig samt för att säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. ⇒ Läs mer om cookies

DEBATT: Kommunens yttersta ambition att hitta rätt avvägning i utredningar om oegentligheter

I en insändare i Sundsvalls Tidning den 9 augusti ställer Tomas Melander och Hans Fritzheimer frågan ”Om någon där uppe har den övergripande kollen på kommunens generella personalpolitik”. Som ordförande i kommunstyrelsens personalutskott vill jag gärna svara på den frågan rent generellt.

Arbetsmiljö är en prioriterad fråga för Sundsvalls kommun. Medarbetare och chefer på kommunens arbetsplatser ska känna sig trygga och ges goda förutsättningar att göra ett bra jobb. När något går fel så är det frågans karaktär och inte kön eller vilken verksamhet det berör som avgör vidare hantering och utredning.

Tidigare har det framförts kritik mot att personalpolitiken inom Sundsvalls kommun skiljer sig åt beroende på vilken förvaltning eller bolag som du jobbar. Kommunfullmäktige har därför i bred politisk enighet beslutat om en arbetsgivarpolitisk strategi där en viktig del är just att vi ska vara och uppfattas som ”En arbetsgivare”. Det innebär att oavsett om du jobbar inom skolan, hemtjänsten, gatuavdelningen eller någon av kommunens bolag ska du som medarbetare och chef ha samma rättigheter och skyldigheter.

Alla uppgifter som inkommer anonymt till kommunen hanteras på ett likartat sätt. När det gäller oegentligheter finns ofta förutsättningar att utreda utan att lämna information om vem uppgiftslämnaren är. Givetvis ges den som misstänks möjlighet att ge sin bild av det som inträffat, men utgångspunkten för utredningen är vanligtvis objektiva bevis för om det som hävdats har ägt rum eller inte. Det kan till exempel handla om ekonomiska oegentligheter eller allvarliga avvikelser till lagstiftning, kommunens riktlinjer och regler.

När det gäller frågor som rör upplevda brister i arbetsmiljö, kränkande särbehandling och trakasserier så kan ofta inte utredningen ske på samma sätt. Här finns sällan några objektiva bevis utan det handlar i stället om olika personers uppfattning och upplevelse av en situation. Utredningen handlar då istället om att göra en avvägd bedömning baserad på olika personers uppfattningar och upplevelser av specifika situationer.

Om det finns en misstanke om att någon gjort något olämpligt eller olagligt så är det en svår avvägning att hitta rätt balans mellan olika intressen. Så som arbetsgivarens övergripande intressen samt chefers och medarbetares rätt till en god arbetsmiljö och rättssäker hantering. Det är i alla lägen kommunens yttersta ambition att hitta rätt avvägning och balans i dessa ärenden. Det är dock svåra frågor och det går nästan alltid att i efterhand se ytterligare aspekter som kanske borde ha beaktats. Det är dock viktigt att våga ta i frågor av detta slag – trots att det är svårt.

Bodil Hansson (S), ordförande personalutskottet i Sundsvalls Kommun

■■ Följ ST Debatt på Facebook

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv artikel