Annons
Vidare till st.nu
Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig samt för att säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. ⇒ Läs mer om cookies

DEBATT: Kulturskolan har redan skurit ner – rasera inte ungas rätt till konst och kultur i Sundsvall

Samtidigt som Covid-19 härjar och smyger runt som en skugga i hela världen och påverkar länder, städer och alla oss människor på ovissa och nya sätt som förändrar livet för barn, vuxna och gamla vet vi väldigt lite om hur framtiden kommer att gestalta sig.

En sak mitt i detta vet vi på Sundsvalls kulturskola att Sundsvalls kommuns ekonomi befinner sig, likt flera andra kommuner, i ett ekonomiskt svårt läge.

Vi vill vädja till er politiker att innan ni fattar beslut om att ev ytterligare skära ner Sundsvalls kulturskolas budget beakta några för oss som arbetar i verksamheten viktiga frågeställningar som dagligen fyller vår vardag.

Vi delar naturligtvis ståndpunkten att vi alla inom Barn- och utbildningsförvaltningen måste vara del i och ta ansvar för det svåra ekonomiska läge vi befinner oss i och vi har redan skurit ner 2,5 miljoner kronor. Vi vill peka på några delar i vår verksamhet som borde kunna göra frågan om nedskärningar till en prioriteringsfråga och ett ställningstagande för barn och ungas rätt till konst och kultur i den speciella skolform, med en rimlig budget, en kulturskola är.

Sundsvalls kulturskola har kommit långt i organisationen av barn och ungas möjligheter att ta del av och själva utöva konst och kultur nationellt och har en organisation som har byggt ihop de olika styrsystemen - Statens kulturråd och Statens skolverk. Det är en styrka som saknas i många andra kommuner och har tagit tid och möda att bygga upp. Vi ber er, rasera inte det bygget. Låt oss i stället fortsätta och tillsammans med Sundsvalls grundskolor, kommunala och friskolor, utveckla det arbetet.

I kristider ökar motsättningar och att i besparingstider ställa de olika delarna kultur – skola mot varandra är till stor nackdel för Sundsvalls kommuns barn och unga och Sundsvalls kulturskolas vidare verksamhetsutveckling där de båda delarna, kulturlivet och skolvärlden, är lika viktiga fundament för verksamhetens bedrivande.

Det har under en tid nationellt förts samtal kring eventuell lagstiftning av kulturskolornas verksamhet och i det arbetet ligger Sundsvalls kulturskola i framkant. Vi har kommit långt och vi ber er att inte skära ner det pågående arbetet utan i stället ta ställning för Sundsvalls kommuns möjlighet att stärka alla barn och ungas rätt till konst och kultur genom att tillsammans i kultur- och skolvärlden arbeta vidare för att utgöra en tydlig spjutspets nationellt. Vi vill kunna säga: "Flytta till Sundsvall, här finns en politik som har en långsiktig plan för hur barn och unga tar del av och själva ges möjlighet att utöva konst och kultur, som en del i skolans undervisning och på frivillig tid."

Ett politiskt, långsiktigt och gemensamt ställningstagande att inte göra ytterligare besparingar i Sundsvalls kulturskolas budget skulle innebära att vi nationellt kan fortsätta driva på och visa väg för fler kulturskolor.

Under mer än 60 år har Sundsvalls kulturskola byggts upp och utvecklats som institution. Vi ser att denna speciella skolform som en kulturskola är, är något att mitt i besparingstider försvara.

I våras sa kulturminister Amanda Lind; ”- Jag tycker att en kulturskolelag är ett intressant förslag och att hon följer kulturskolornas utveckling noga.” Låt Sundsvalls kulturskola fortsatt vara ett flaggskepp där politiken stödjer barns och ungas möjligheter att utvecklas i sitt vuxenblivande med och av konst och kultur. Det är något vi tillsammans med det professionella kulturlivet i Sundsvalls kommun kan lyfta i så många olika sammanhang.

Det är nu över 20 år sedan (1996) bibliotekslagen kom; då markerades att det skulle finnas bibliotek i varje kommun och för inte så längesedan blev Barnkonventionen lag, den 1/1 2020. Ska det även behövas en kulturskolelag för att värna barn och ungas rätt till konst och kultur? Ska det behöva gå ytterligare 20 år innan möjligheten att prioritera barn och ungas rätt till konst och kultur tas på största allvar?

Vi blir lyckliga av att ta del av det stora engagemang som Sundsvalls kulturskolas elever, tidigare elever, föräldrar, producerande konst och kulturaktörer mitt i krisen på olika sätt ger uttryck för. Det är så många som vill värna verksamheten och bilda opinion kring barn och ungas rätt till konst och kultur med berättelser om vilken betydelse kulturskolan har och har haft för dem.

Vi hoppas att det på ett positivt sätt kan bidra till att sätta Sundsvall på kartan och att viljan att väcka opinion kring värdet av verksamheten uppmuntras och inte begränsas av olika disciplinära åtgärder.

Finns det politisk vilja och intresse av att fortsatt bygga en hållbar organisation och politiska beslut som långsiktigt tar barn och ungas rätt till konst och kultur på allvar i Sundsvalls kommun?

Ska rättigheterna som det står i Barnkonventionen 31§2 gälla alla barn i Sundsvalls kommun (kommunala och friskolor)?

Ska Sundsvalls kulturskola fortsatt vara ett flaggskepp med barn, unga och lärare som besättning eller ska vi trängas i en roddbåt utan åror?

Lärare vid Sundsvalls kulturskola genom Lärarförbundets fackklubb

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv artikel