Annons
Vidare till st.nu
Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig samt för att säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. ⇒ Läs mer om cookies

DEBATT: Läkarförbundet: Så kan äldre få bättre vård och ökad trygghet i Västernorrland

Vården i Västernorrland är mycket ansträngd. Läkare och övrig vårdpersonal har under det senaste året arbetat mer intensivt än någonsin. Vårdskulden gör dessutom att uppskjutna operationer och läkarbesök kommer att vara en stor utmaning för vården att hantera efter pandemin.

Den svenska strategin för att skydda de äldre mot pandemin har misslyckats. Pandemin har tydliggjort brister i den svenska modellen för hälso- och sjukvården med otillräcklig beredskap, en bristande ansvarsfördelning mellan olika nivåer och avsaknad av medicinsk kompetens på rätt nivåer. Tillgången till läkare har under lång tid varit underdimensionerad och nedprioriterad i kommunal vård. Nu krävs ett omtag för svensk hälso- och sjukvård.

Inspektionen för vård och omsorg (IVO) konstaterar utifrån den granskning av journaler som genomfördes att ingen av landets 21 regioner har tagit sitt fulla ansvar för att säkerställa en individuellt behovsanpassad vård och behandling, trots att det är de som har ansvaret.

Coronakommissionen slog fast att strategin för att skydda de äldre från pandemin har misslyckats. Dels beror det på att Sverige haft en hög allmän smittspridning vilket har lett till fler smittade och fler avlidna äldre, dels handlar det om flera andra allvarliga och mångåriga brister i äldreomsorgen och äldrevården.

Det finns behov av ökad medicinsk ledningskompetens i kommunerna för att bättre ta hand om de mest sköra äldre. Regionerna har i sin tur ett tydligt ansvar för att primärvården har tillräckligt med resurser samt för kompetensförsörjning av specialister i allmänmedicin.

Sverige sticker ut med en låg andel specialister i allmänmedicin, bara 15 procent av läkarkåren. Vi är bland de fem länder med lägst andel specialister i allmänmedicin i hela OECD.

Arbetet inom särskilt boende för äldre och med kroniska sjukdomar hos äldre behöver prioriteras politiskt av regionerna.

Läkarförbundet har tre konkreta förslag på lösningar för att äldre får bättre vård:

■ Staten behöver skyndsamt reglera och finansiera en miniminivå för läkarmedverkan i äldrevården.

■ Medicinskt ansvarig läkare (MAL) måste införas i kommunerna för att stärka den medicinska kompetensen i äldrevården.

■ Listningstak. Primärvårdsläkare behöver ett avgränsat uppdrag för att få rätt förutsättningar att hinna med individuella bedömningar, hembesök och samtal med patienter och anhöriga.

En medicinskt ansvarig läkare för varje kommun skulle säkerställa att den medicinska kunskapsnivån höjs och att ansvaret för vården i äldreomsorgen blir tydligare. Att införa medicinskt ansvarig läkare går redan med dagens lagstiftning.

Pandemin är långt ifrån över. Där regionerna inte mäktar med måste staten stärka upp. Vården, särskilt av landets äldre måste ses över. Den medicinska kompetensen i kommunerna och äldrevården måste stärkas för att rädda liv.

Sofia Rydgren Stale, ordförande Sveriges läkarförbund

Jonas Wallvik, ordförande Medelpads Läkarförening

■■ Följ ST Debatt på Facebook

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv artikel