Annons
Vidare till st.nu
Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig samt för att säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. ⇒ Läs mer om cookies

DEBATT: Låt bebyggelse på Finnkajen smälta in i stadsmiljön – det gör inte ett elva våningar högt hotell

På Finnkajen, hundra meter från Kulturmagasinet och inom riksintresset Stenstan, planeras det för ett elva våningar högt hotell.

I planbeskrivningen framgår det att kommunen vill att det uppförs en märkesbyggnad i "kontrasterande" stil med "alternativa gestaltningsgrepp" som ska "avvika i höjd och form från traditionell kvartersbebyggelse" och bilda en ny "årsring" som inte går att "läsa ihop" med stenstadens arkitektoniska uttryck. 

Varför, kan man undra. Stenstans arkitektur är beprövad och har stått sig väl sedan tillkomsten, vilket definitivt inte kan sägas om de "samtida" inslagen i stadsbilden från 1950-talet och framåt. Är verkligen en havsnära kopia av den halvsekelgamla så kallade Skatteskrapan så himla modernt och eftersträvansvärt?

Att bygga ett höghus vid vattnet vore att skapa en barriär som skymmer den inte ens hälften så höga, men tillräckligt täta, stadskärnan.

Inte minst hotellets framträdande placering borde vara ett tungt vägande skäl för att kommunen ska ställa krav på en estetik som passar med befintlig märkesbyggnad, Kulturmagasinet, och resten av husen längs Sjögatan. Utan strikta krav är det troligt att byggherren väljer billigast möjliga exteriör för att hålla nere sina egna anläggningskostnader. De långtidsverkande följdkostnaderna för stadens förfulning lämpas bekvämt nog över på – ja, staden.

Skulle de rimliga kraven på passande arkitektur på en av stadens få kvarvarande paradplatser nu visa sig ouppnåeliga – då får det väl vara så. Marken kan gott behållas tills någon som är kapabel att på allvar förädla platsen visar intresse.

Frågan är också om en hög solitär – med vindpinade döytor omkring sig och med en vanprydande lastkaj vänd mot Kulturmagasinet – är det mest lämpliga. Att bygga ett höghus vid vattnet vore att skapa en barriär som skymmer den inte ens hälften så höga, men tillräckligt täta, stadskärnan.

Marken som är avsedd för byggnation uppgår till cirka 3500 kvadratmeter. Det är lika stort som ett typiskt Stenstanskvarter. Då kvarstår yta till avlämning, kajpromenad och en mindre park. Så i stället för ett höghus på elva våningar, hur vore det med ett traditionellt kvarter på max fem våningar bestående av (om så endast till utseendet) flera huskroppar?

Inte bara skulle den typen av bebyggelse smälta in, den skulle även inkludera en innergård. Om en högre grad av exploatering önskas så kan denna innergård bebyggas, antingen från start eller vid senare tillfälle när behov uppstår.

Det nedersta våningsplanet på innergården kan användas för undanskymd i- och urlastning av gods och avfall medan det översta våningsplanet på innergården lämpar sig för en inglasad restaurang. Det finns inget hinder för att denna byggnation når upp till nockhöjd och erbjuder vyer över fjärden och staden.

Något som vidare talar för denna lösning är kommunens uttalade långsiktiga målsättning om att återställa Sjögatsesplanaden samt bättre inlemma gamla E4 i gatunätet. Ett traditionellt kvarter på Finnkajen kan därför i framtiden kompletteras med fler kvarter, vilket grundar för en levande stadsdel på sätt som höghus sällan gör.

SNM

■■ Följ ST Debatt på Facebook

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv artikel