Annons
Vidare till st.nu
Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig samt för att säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. ⇒ Läs mer om cookies

DEBATT: Pröva frågan om en regionbildning mellan Västernorrland och Västerbotten

Ett första steg framåt för en funktionell och framtidsinriktad regionförstoring i norra Sverige kan vara att de regioner som idag ser fördelarna går före, förslagsvis i en gemensam regionbildning mellan Västernorrland och Västerbotten. Vilken på sikt kan utökas till att även omfatta övriga regioner i norra Sverige om intresse väcks för detta. Vilket vi som företrädare för Centerpartiet nu också föreslår att det snarast tas politiska initiativ till!

Under 2000-talet har det till och från pågått debatt om den nuvarande länsindelningen är den bästa för att bättre möta samhällsutmaningarna. Förslag har väckts för att hitta fungerande lösningar, i närtid var det Indelningskommittén som presenterade sitt förslag på ny länsindelning. I korthet att 21 län skulle slås ihop till sex. Däribland ett nytt län i norra Sverige av de fyra nordligaste länen; Västernorrland, Västerbotten, Jämtland, Norrbotten.

Det uppstod många frågor om detta var den mest fördelaktiga indelningen. I november 2016 meddelade därför civilministern att planen på bildandet av ett län i norra Sverige inte längre var aktuell, då det varken fanns stöd för detta lokalt eller i riksdagen. Idag är det därför osäkert hur de norrländska länen kommer vara organiserade i framtiden. Regionfrågan har nu på nytt aktualiserats politiskt i Örnsköldsviks kommun.

Västernorrland står inför stora utmaningar framåt, vilka delas med övriga Norrlands län, exempelvis när det gäller den demografiska utvecklingen med all fler äldre och allt färre i arbetsför ålder, kompetensförsörjning för privat och offentlig verksamhet, medicinsk utveckling, behov av utbyggd infrastruktur, skattekraft, företagens konkurrenskraft med mera. Utmaningar som på nytt väcker frågan hos oss om behovet av en regionförstoring i norra Sverige.

Centerpartiet har länge arbetat för att flytta makten närmare människor och för en regionalisering av Sverige. Vi vill därför se att fler ansvarsområden decentraliseras från staten till regionerna. Regionerna måste ha tillräcklig kapacitet för att till exempel erbjuda specialiserad vård, ha kraft att driva frågor nationellt och internationellt, samt ekonomiska resurser för strategiska investeringar. Regionerna ska därför vara funktionella regioner som innebär bättre möjligheter till utveckling och jobb i hela landet. Nya regioners gränser ska inte ritas från statligt håll utan underifrån. Det är viktigt med ett uttalat stöd från de människor som berörs, vilket tidigare försök också har bekräftat.

För att möta morgondagens stora samhällsutmaningar ser vi som företrädare för Centerpartiet det därför som angeläget att på nytt aktualisera frågan om regionbildning i norra Sverige. Vår uppfattning är att det finns sakliga argument, realistiska förutsättningar och en acceptans hos befolkningen, för att som ett första steg pröva frågan om en möjlig regionbildning i norra Sverige genom ett samgående mellan Västernorrland och Västerbotten.

Jonny Lundin (C), oppositionsråd Region Västernorrland

Anna-Britta Åkerlind (C), oppositionsråd Örnsköldsviks kommun

Roger Byström (C), gruppledare Region Västernorrland

Madelaine Jakobsson (C), kommunstyrelsens ordförande Nordmalings kommun

Johan Andersson (C), kommunstyrelsens ordförande Sollefteå kommun

Ida Stafrin (C), oppositionsråd Kramfors kommun

■■ Följ ST Debatt på Facebook

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv artikel