Annons
Vidare till st.nu
Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig samt för att säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. ⇒ Läs mer om cookies

DEBATT: Psykologer: Ungdomsrådgivningen spelar en viktig roll – en nedläggning kan bli kostsamt

 
Ungdomsrådgivningen föreslås läggas ner
Visa alla artiklar

I en tid när behovet av förebyggande insatser för psykisk ohälsa ständigt påtalas kommer individ- och arbetsmarknadsnämnden i Sundsvalls kommun den 29 januari ta beslut om ungdomsrådgivningen (UR) ska lägga ned eller inte. En nedläggning som uppskattas spara 2,5 miljoner kronor.

Vi som jobbar med ungdomar och unga vuxna vet att UR möter en mängd behov hos personer mellan 18 och 24 år som inte tillgodoses i andra verksamheter.

Unikt för UR är att ett och samma besök kan ge stöd åt unga som mår dåligt eller behöver vägledning i studier/sysselsättning, vardagsproblem, ekonomi och relationer. Vi vet att arbetssättet på UR fångar upp unga som av olika anledningar inte vågar eller kan söka kontakt inom andra verksamheter. Vi vet också att UR fyller glappet mellan olika verksamheter, hjälper unga att navigera mellan olika myndigheter och ger stöd att etablera relevanta vårdkontakter.

Att lägga ner UR med hänvisning till att behovet täcks av andra kommunala verksamheter som KAA eller Arbetsmarknadstorget är felaktigt. De har andra uppdrag och delvis andra målgrupper. Dessa verksamheter kan inte heller erbjuda förebyggande insatser, samma höga tillgänglighet och bredd utifrån ungas behov av stöd. Till skillnad från andra verksamheter finns heller ingen tröskelnivå hos UR gällande allvarlighetsgrad av problem med psykisk hälsa, ekonomi eller social situation.

När regeringen i slutet av förra året tillsatte en utredning om hur samhället ska möta ungas psykiska ohälsa betonades att unga inte ska behöva vänta – de ska erbjudas rätt stöd i tid. Vi vet att UR idag spelar en mycket viktig roll för att möta upp en ökande efterfrågan hos unga som hela samhället behöver kraftsamla för att möta. Att lägga ned en väl fungerande verksamhet som erbjuder snabba, breda förbyggande och främjande insatser för att möta ungdomars livsutmaningar – det är ingen kraftsamling – det är ett steg i helt fel riktning.

När beslut om UR:s framtid ska tas undrar vi om beslutsfattare har underlag för att bedöma vad vinsterna på sikt skulle vara med att nu spara 2,5 miljoner genom att stänga UR? En utvärdering av UR som genomfördes av FoU Västernorrland (Rapport 2013:2) ledde till att UR gick från att vara ett projekt till att bli en permanent verksamhet. Detta berodde på att UR sågs fylla en viktig funktion i arbetet att förbygga psykisk ohälsa och utanförskap hos unga – har detta förändrats?

Har man undersökt hur mycket pengar som sparas varje år av att unga lättillgängligt kan få stöd i livsfrågor som är avgörande för att förebygga psykisk ohälsa, utanförskap och missbruk?

En förhoppning inför beslutet är att man först bedömer konsekvenserna för UR:s målgrupp och för samhällsekonomin av att UR läggs ned. Att frånta unga möjlighet till stöd i ett tidigt skede utifrån de premisser som UR erbjuder kommer att få konsekvenser på individnivå utifrån flera olika aspekter och – om syftet är att spara pengar kan nedläggning av UR snarare kosta än spara.

Rebecca Örnehult, legitimerad psykolog

Elina Gellerstedt, legitimerad psykolog

Klas Alexandersson, legitimerad psykolog

■■ Följ ST Debatt på Facebook

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv artikel