Annons
Vidare till st.nu
Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig samt för att säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. ⇒ Läs mer om cookies

DEBATT: Replik: Det finns flera tillfällen att lämna synpunkter på detaljplaner

Replik på insändaren "Vi har ett demokratiproblem i Sundsvall" i ST 1 oktober.

Styrelserna för Sallyhills intresseförening och Sidsjö Gårdsägarförening skriver i sin insändare att en av demokratins viktigaste grundsten är medborgares engagemang. Vi håller med om det och välkomnar en konstruktiv och positiv dialog.

Insändarförfattarna skriver också att kommunens företrädare undviker att involvera medborgare och boende i närområdet. Vi kan bara beklaga att alla de möten vi har haft med allmänhet och med föreningarna i synnerhet inte har upplevts tillräckligt. Bland annat har vi genomfört tre särskilda möten med just Sallyhills intresseförening och Sidsjö Gårdsägarförening.

Vi tar engagemanget på största allvar och har i arbetet med Katrinehill gjort fler informations- och dialoginsatser än vad lagen kräver. Tjänstepersoner och politiker har deltagit i flera möten som initierats av intressegrupper för att ta med oss förslag på förändringar, lyssna och svara på frågor.

Synpunkter har tagits med i det fortsatta arbetet och inneburit att vi justerat planprogrammet och mött boende där det har varit möjligt. Under arbetets gång har vi även funnits tillgängliga med information på webben och på möten som vi informerat om genom både utskick, annonsering och i sociala medier.

Då Sundsvall är en kommun dit många vill flytta så ingår det i vårt uppdrag att utveckla kommunen och göra plats för fler Sundsvallsbor. Det innebär bland annat att skapa förutsättningar för nya bostäder, även inom tätbebyggda områden. Det påverkar olika grupper på olika sätt. Vissa ger uttryck för att det inte finns tillräckligt med bostäder, andra önskar att vi ska ta hänsyn till just deras berörda område och situation.

Vi måste, i den demokratiska och lagstadgade processen, ta hänsyn till alla dessa olika intressen och ge möjlighet till samma insyn och inflytande i utvecklingen av kommunen.

Detaljplanearbetet tar tid och det måste det få göra. När vi utarbetar planprogram och detaljplaner tar vi hänsyn till miljöfrågor, trafikutredningar, dagvattenhantering, arkeologiska utredningar med mera. Dessa utredningar ska tillsammans med medborgarnas synpunkter, såväl det allmänna intresset som det enskilda, leda till ett så bra underlag som möjligt.

När förslaget på en detaljplan tagits fram och det är dags för samrådsskede finns ytterligare tillfälle att tycka till, detsamma gäller vid granskningsskedet som kommer efter samrådet.

Det finns alltså flera tillfällen att lämna synpunkter. Det är i sig en grundförutsättning för en demokratisk process.

Men som sagt, vi kan och ska inte särbehandla vissa intressegrupper i vårt arbete och vi behöver också förståelse för att vissa saker tar tid för oss att arbeta igenom.

Vi kommer fortsätta att vara lyhörda och att hela tiden utveckla våra metoder för hur vi informerar och för dialog eftersom att vi tycker att det är en otroligt viktig del i den demokratiska processen.

Magnus Ydmark, stadsbyggnadsdirektör

Anders Hedenius, stadsbyggnadsnämndens ordförande

■■ Följ ST Debatt på Facebook

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv artikel