Annons
Vidare till st.nu
Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig samt för att säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. ⇒ Läs mer om cookies

DEBATT: Svar till Anita Öberg: Nödvändigt att utreda uppgifterna – men vissa delar kunde ha hanterats bättre

 
Turerna kring Näringslivsbolaget
Visa alla artiklar

Replik på Anita Öbergs inlägg "Tidigare näringslivschefen: Vem vill och törs vara chef i Sundsvalls kommun?".

Vi förstår att det är och har varit en svår och frustrerande tid för de som varit direkt berörda i processen kring Näringslivsbolaget och att de känner sig utsatta, precis som Anita Öberg ger uttryck för.

Samtidigt har det i nyhetsrapporteringen och i den offentliga debatten funnits många olika beskrivningar av vem som har gjort vad, hur det egentligen förhåller sig och vad man borde ha gjort eller inte gjort. Det är olyckligt, men också förståeligt utifrån att det är svåra frågor och många som är berörda.

Utifrån kommunens riktlinjer för visselblåsning och hur vi arbetar med arbetsmiljöfrågor var det nödvändigt att utreda de uppgifter som kom in och som både rörde arbetsmiljöfrågor och den ekonomiska hanteringen i bolaget.

Så här i efterhand kan vi konstatera att det finns delar som kunde ha hanterats bättre och där vi kan dra lärdomar för framtiden. Exempelvis hade kommunikationen med cheferna kunnat vara tydligare med skriftlig information som komplement till den muntliga, utredningen borde ha slutförts mycket snabbare och den initiala hanteringen med beslut om chefernas arbetsbefrielse, information till styrelse samt avrop av utredande konsult skulle ha kunnat hanterats på ett annat sätt. Det är viktigt att tillägga att efter den inledande delen var styrelsen fullt involverad i beslutsfattandet, men där ledamöterna inte alltid var helt eniga i bedömningar, slutsatser och beslut.

Det har varit en lång och omfattande process, därför kan det vara bra att summera några viktiga punkter.

■ Utredningen genomfördes efter överlämning av visselblåsningen och en rekommendation från kommundirektören till Näringslivsbolagets styrelseordförande.

■ Utredningen baserades på två av varandra oberoende inkomna tips som bedömdes vara så trovärdiga att de inte kunde avföras och sammantaget bedömdes inrymmas inom riktlinjen för visselblåsning.

■ Då kommundirektören inte har chefs- eller arbetsmiljöansvar för bolagscheferna i koncernen har samtal med berörda chefer förts av styrelseordförande och vice VD för bolaget.

■ När väl utredningen påbörjades och blev känd inkom fler tips som kom direkt till bolaget samt överlämnades till bolaget för hantering inom ramen för påbörjad utredning. Det här medförde en utökad omfattning av utredningen.

■ Även om vissa saker kunde gjorts bättre bör det understrykas att alla parter fick komma till tals i utredningen som gjordes av opartiska utredare och cheferna fick möjlighet att ge sin bild.

■ När det gäller resultatet av utredningen står det klart att kränkande särbehandling inte går att styrka, det går inte att leda i bevis, när ord står emot ord.

■ Däremot visar resultatet av utredningen på att brister i organisation och hantering av arbetsmiljö var orsaken till den uppkomna situationen. Ekonomiska och administrativa brister konstaterades också.

■ Även om utredarna menade att initiativet till utredning var en korrekt bedömning så har de också en hel del kritik till processen. Utredarnas reflektioner och synpunkter är tillsammans med berörda personers upplevelser viktiga att ta med sig i det framtida arbetet.

■ Efter utredningen valde två av tre chefer att avsluta sin anställning i näringslivsbolaget. I de överenskommelser som har slutits är frågor mellan arbetsgivare och arbetstagare hanterade.

Avslutningsvis vill vi tydliggöra att Sundsvall kommuns riktlinje för visselblåsning gäller inom hela Sundsvalls kommunkoncern. En visselblåsning är ärenden som inte ska hanteras enligt andra riktlinjer, till exempel för arbetsmiljö, kränkande särbehandling eller inryms inom ramen för internkontroll. De ärenden som ska hanteras enligt riktlinjen rör till exempel regelbrott, oegentligheter eller andra allvarliga avvikelser eller en kombination av dessa och andra frågor.

En visselblåsning kan ta tid att utreda och under den tiden kan vi inte kommentera specifika fall, även om de kommer till medias eller allmänhetens kännedom.

Du som vill veta mer i detalj om hur riktlinjen ser ut och hur arbetet bedrivs kan läsa mer på sundsvall.se/visselblasning.

En översyn av riktlinjen för visselblåsning pågår och vi välkomnar ett samtal om hur vi tillsammans kan göra Sundsvalls kommun till en organisation som står för öppenhet och transparens samtidigt som vi kan hantera svåra personal- och verksamhetsfrågor.

Anders Hedenius, f.d. styrelseordförande Näringslivsbolaget

Åsa Bellander, kommundirektör

Peder Björk, kommunstyrelsens ordförande

■■ Följ ST Debatt på Facebook

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv artikel