Annons
Vidare till st.nu
Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig samt för att säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. ⇒ Läs mer om cookies

DEBATT: Ta skolbeslut utifrån rätt utgångspunkt och rätt underlag, politiker!

 
Skolnedläggningarna i Sundsvall
Visa alla artiklar

"Vid alla åtgärder som rör barn, vare sig de vidtas av offentliga eller privata sociala välfärdsinstitutioner, domstolar, administrativa myndigheter eller lagstiftande organ, ska i första hand beaktas vad som bedöms vara barnets bästa." (Artikel 3.1, FN:s barnkonvention)

Inför varje beslut behöver utredare och beslutsfattare undersöka eller pröva om åtgärden görs utifrån barnet/barnens bästa och vilka konsekvenser åtgärden får för barnet/barnen. Formuleringen "barnens bästa" finns inskriven i bland annat skollagen, föräldrabalken och socialtjänstlagen. Prövningar av barnets bästa ska göras i myndighetsbeslut, i nämndbeslut, beslut i kommun om budget, stadsplanering, beslut i landsting/regioner om lokaltrafik, planer för att bygga nya sjukhus.

Sveriges riksdag har beslutat att från 1 januari 2020 så blir barnkonventionen svensk lag.

Inför denna förändring uttrycker sig barnombudsmannen enligt följande "En attitydförändring hos alla som arbetar med och för barn och unga, inklusive politiker på lokal, regional och nationell nivå måste till. Barn ska ses som rättighetsbärare och ett barnrättsbaserat synsätt måste få genomslag".

Den 18 december planerar barn- och ungdomsnämnden att fatta ett beslut i skolstrukturfrågan. Enligt nuvarande förslag planeras ett antal skolor läggas ner till förmån för stora klasser och stordrift. Beslutet kommer ligga till grund för det slutgiltiga beslutet som fattas i kommunfullmäktige i början av 2020. För att fullmäktige inte ska bryta mot den kommande lagen, är det därför viktigt att nämnden följt barnkonventionen och antagit perspektivet "barnens bästa" redan nu.

I den bristande utredning som presenterats gällande Sundsvalls skolstruktur, så har inte barnperspektivet och "barnens bästa" utretts tillräckligt. Förslaget innefattar inga bedömningar av vilka konsekvenser beslutet kan få för det enskilda barnet eller övergripande policyfrågor för barn i grupp. Underlaget motiverar heller inte vad barnets bästa bedöms vara, hur prövningen har genomförts och hur barnets bästa bedömts mot andra intressen. Istället har ekonomiska aspekter fått varit styrande genom hela utredningen.

Till politiker och tjänstemän inom Sundsvalls kommun: Fatta beslut med rätt utgångspunkt och på rätt underlag!

Skolrådet och vårdnadshavare vid Runsviks skola

■■ Följ ST Debatt på Facebook

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv artikel