Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Att utöka vården för asylsökande är inte solidariskt – det är oansvarigt

Annons

På vårens sista landstingsfullmäktige beslutades om den så kallade Regelboken. Varje år fattar landstingsfullmäktige beslut om Regelboken som fastställer vård och ersättningar för primärvården. En av de stora förändringarna för 2017 är att bland annat asylsökande och tillståndslösa ska ha samma rättigheter till hälso- och sjukvård som folkbokförda i Västernorrland. Beslutet innebär att asylsökande kommer att få vård utöver den nationella lagstiftningens krav.

Sverige och Västernorrland har under 2015 haft en rekordartad mottagning av asylsökande, under 2015 sökte 163 000 människor asyl i Sverige. Sverige har aldrig förr tagit emot så många asylsökande under ett år som år 2015. Ett sådant mottagande prövar våra system kraftigt – det påverkar allt från sjukvård till skola och annan omsorg. Vi har under hösten och vintern sett hur socialsekreterare, sjukvårdspersonal och lärare gått på knäna för att kunna hantera den stora flyktingströmmen och vi kan i efterhand konstatera att mottagningssystemen varit på bristningsgränsen.

■■ Här hittar du fler insändare och debattartiklar.

Att i ett sådant läge, som Sverige nu är i, utöka vårdansvaret för asylsökande är inte solidariskt – det är oansvarigt. Som politiker är man ytterst ansvarig för den offentliga verksamheten vi beslutar om, och man bör då ställa sig frågan; hur hanterar vi bäst denna situation och hur förbereder vi oss för kommande flyktingströmmar? För oss moderater är det skyddsbehovet som kommer främst. Människor som flyr från krig och förföljelse har enligt internationell ska ha rätt att söka asyl i Sverige. Men för att kunna värna asylrätten måste vi ha system med kapacitet att ta emot. Det är därför av högsta prioritet att sänka kostnader i mottagningssystemet – inte öka dem.

Landstinget Västernorrland hade 2015 ett samlat underskott på 223 miljoner kronor. Vi har både brist på läkare och på sjuksköterskor och vi har inom vissa vårdområden långa köer. Att under de förutsättningarna gå fram med ett förslag som både är kostnadsdrivande och saknar finansiering är oansvarigt och osolidariskt av Socialdemokraterna och Miljöpartiet.

Inför beslutet i landstingsfullmäktige varnade landstingets tjänstemän för ett sådant beslut. I handlingarna till mötet fanns att läsa att ”vi bedömer att beslutet kommer att öka väntetiderna för alla patienter, skapa oönskade undanträngningseffekter, öka det samlade trycket i ett redan ansträngt vårdsystem, kan förväntas medföra ytterligare negativ belastning på arbetsmiljön och med säkerhet kommer att medföra kostnadsökningar som i dag saknar finansiering”.

Det är också på sin plats att påminna majoriteten om den insatsplan som landstingsfullmäktige beslutade om i höstas. Insatsplanen är ett dokument som innehåller en kombination av aktiviteter för att nå en hållbar ekonomi över tid. Insatsplanen består av fem huvudpunkter varav punkt två lyder: ”att undvika beslut som är kostnadsdrivande och saknar finansiering”. Det är högst anmärkningsvärt att Socialdemokraterna och Miljöpartiet förbiser både sin egen insatsplan och landstingets tjänstemäns varningar.

Vi moderater kommer fortsätta arbetet med en förnyad integrationspolitik. Vi vill att våra offentliga system ska vara förberedda och ha kapacitet att ta emot skyddsbehövande. Vi kan inte överbelasta dem men vi kan – och ska – heller inte inskränka asylrätten. Vi behöver därför fokusera på hur vi sänker kostnader i mottagningssystemen och på förslag som gör att de människor som arbetar med att ta emot och integrera människor i Sverige har en faktisk möjlighet att göra det. Det är riktig solidaritet – både mot vår egen personal och mot de som söker skydd i Västernorrland.

Per Wahlberg (M)

Oppositionsråd Landstinget Västernorrland

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv artikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv artikel

Mer läsning

Annons