Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Blixtar och dunder – en kostsam verklighet

/
  • Vi ska vara väl förberedda så att kommunens vattentäkter är skyddade från att förorenas vid stora skyfall

Annons

Hur påverkas vi i Sundsvall av klimatförändringar? Sundsvall och Sverige kommer att få allt fler extrema väderhändelser som skyfall och värmeböljor. Vi ser också mer gradvisa förändringar, som stigande grund- och havsvattennivåer, förändrade växtsäsonger och ökad risk för mögelangrepp och röta.

Läs också: Klimatförändringar – ett hett ämne

De kraftiga regnen kan medföra översvämningar, ras och skred som kan leda till att viktiga samhällsfunktioner som ambulanstransporter, hemtjänst, vattenrening och uppvärmning slås ut.

Vi vet att de innebär ändrade förutsättningar att bedriva en rad olika samhällsverksamheter. Det skapar ett behov av att tänka efter och göra nödvändiga anpassningar i utsatta områden. Vi kan även behöva tänka nytt kring hur olika verksamheter bedrivs och hur samhället planeras. Vi behöver ta hänsyn till både nuvarande och framtida klimatförändringar och hur de påverkar hela vår kommun. Södra Norrlandskusten är ett av de områden som oftare drabbas av stora nederbördsmängder än andra.

Klimatanpassning medför en kostnad för samhället. Men i de flesta fall är det betydligt billigare med förebyggande investeringar än att ta kostnaderna i efterhand. Möjliga skadekostnader i Sundsvalls kommun, om inget görs, är beräknade till omkring två miljarder kronor.

Ett förändrat klimat skapar också möjligheter. Klimatanpassning handlar även om att se till att dessa möjligheter tillvaratas. Kommunernas arbete med långsiktiga och förebyggande åtgärder blir därför avgörande för att vi står väl rustade inför framtidens klimatutmaningar.

Läs också: Regnkaos i Sundsvall

Därför är jag stolt över att vi i Sundsvalls kommun tar den här utmaningen på stort allvar och jobbar aktivt med frågorna. Sundsvall är rankad på trettonde plats bland Sveriges kommuner och är en förebild i klimatanpassningsarbetet.

Vårt arbete är påbörjat men vi är långt ifrån nöjda. Vi vill stå väl rustade både vid kraftiga regn och vid värmeböljor. För att minska skadorna vid kraftigt regn har den politiska majoriteten beslutat att en tydlig handlingsplan ska finnas. Vid värmeböljor fortsätter vi att följa upp hur vi undviker lidande för de som bor i kommunens fastigheter. Vi ska vara väl förberedda så att kommunens vattentäkter är skyddade från att förorenas vid stora skyfall.

Sundsvalls kommun kommer att stå redo och vi ska vara väl informerade om vad som gäller både när regnet öser ner eller när solen gassar från en klarblå himmel.

Kjell Bergkvist

Centerpartiet, ordförande i miljönämnden

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv artikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv artikel

Mer läsning

Annons