Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Bra vård måste få kosta – S har förlorat sig själva

Annons

Vårt landsting har sedan länge inte några kostnadsproblem. Det framgår i ny statistik för 2015 att tolv landsting, varav samtliga skogslän, har högre nettokostnad per invånare än Landstinget Västernorrland (26 987 kronor). I jämförelse med skogslänen har vi 275 miljoner kronor i lägre kostnad. Före år 2010 hade vi en av rikets allra högsta kostnader.

I utjämningssystemet beräknas Västernorrland ha en av rikets högsta kostnader för hälso- och sjukvård, på grund av hög medelålder. Fyra landsting redovisar nu högre kostnader per invånare än Västernorrland. Landstingsledningens krisbild saknar grund. Att nu dessutom, kort innan starten av en storregion, driva nedläggning av akutverksamhet i Sollefteå måste betraktas som ett historiskt svek mot Ådalen.

Effekter av besparingar på vårdarbetet, syns i medborgar- och patientenkäter.

År 2015 har Vårdbarometern frågat 1 000 länsbor. Vi har rikets näst lägsta resultat för: Förtroende för sjukhus – 60 procent (Mycket eller ganska); Vård på lika villkor – 52 procent svarar ja.

3 750 länsbor har svarat i senaste patientenkäterna. Efter det stora sparbetinget 2010 uppvisar fem kliniker i länet, alla i Sundsvall, avvikande patientupplevd kvalité. Rehabkliniken i SVL redovisar en av rikets (353 kliniker) allra lägsta värden. Den kliniken föreslås nu billigt på marginalen vårda också Rehabmedicins patienter. Hälso- och sjukvårdsnämndens ordförande Ewa Back viftar bort kvalitetsproblemen med att det är de akutgeriatriska patienterna som är så missnöjda. Hon tycks finna det logiskt att det är våra äldsta, multisjuka och ofta dementa som svarat med högre frekvens och lämnat så låga omdömen på de 80 frågorna. Sjukvårdspartiet har begärt att få del av dessa hennes egna siffror, övriga 353 kliniker finns öppet redovisade och hanteras av Sveriges kommuner och landsting.

Backs förklaring kan inte gälla för äldre mätningar eftersom akutgeriatriken före 2013 ingick i en helt annan klinik. Backs påstående är nära teoretiskt omöjligt. Kliniken deltar inte i nationella rehabkvalitetsregister och rapporterar inte utförda rehabåtgärder till patientregistret. Kvalitetsförbättringsarbete är inte synligt. Kliniken signalerar allvarliga resursproblem. Back har efter sju veckor än inte lämnat ut siffrorna. Jag drar nu slutsatsen att Back har tagit lögnen i sin tjänst och vilsefört fullmäktige.

Landstingsledningen planerar uppenbarligen för en sekunda vård. Kostnader ska sänkas genom att vårda än fler med allt färre och 20 års landvinningar inom komplex rehabmedicin går förlorade. Ledningen anammar inte vårdens gyllene regel – att satsa på det friska – och vårdens problem eskalerar. Socialdemokraterna har förlorat sig i en blind kostnadsjakt.

Vård av god kvalité måste få kosta och vara en attraktiv del i att bo också i vårt län.

Politikernas speciella uppdrag är att skapa ekonomiska förutsättningar så att en lika och rättvist fördelat vård medges. Beskattningsrätt och att arbeta för att andra intäkter kommer oss rättvist till del, är deras unika redskap och uppgift. Deras primära uppdrag är att säkra ekonomiska medel till vården och det är deras uppenbara misslyckande.

Tommy Berggren

Sjukvårdspartiet i Västernorrland

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv artikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv artikel

Mer läsning

Annons