Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

EU-beslut hjälper länet att minska sin klimatpåverkan

Annons
EU:s nya regler för  utsläppshandel gör det mer ekonomiskt att göra investeringar som minskar utsläppen, menar insändarskribenterna Lars Zetterberg och Svante Axelsson.

Plötsligt kan stora utsläppare i Västernorrland göra en direkt klimatnytta. Kommunerna kan ta klimatansvar genom att ge klartecken till nya vindkraftsprojekt, medan hushåll och företag som exempelvis väljer tåget i stället för flyget, sätter upp solceller på taket eller köper andelar i vindkraftskooperativ blir våra nya klimathjältar. Allt detta beror på att EU nu förändrar systemet för utsläppshandel.

Problemet med EU:s handelssystem har varit att det finns ett enormt överskott av utsläppsrätter. Detta överskott (cirka 2,6 miljarder) har pressat ned priset på utsläppsrätter till en så låg nivå att utsläppshandeln inte har skapat incitament för att satsa på ny teknik som minskar utsläppen.

Och eftersom det totala utsläppsutrymmet (antalet utsläppsrätter i handelssystemet) varit förutbestämt, kan extra utsläppsminskningar i ett land leda till att utsläppen ökar någon annanstans i EU.

■■ Följ ST Debatt på FacebookMen nu ska EU förändra utsläppshandeln i grunden. När utsläppen är lägre än antalet utsläppsrätter (och överskottet når en viss nivå) kommer EU att året därpå minska antalet utsläppsrätter som auktioneras ut. Det betyder i praktiken att om ett svenskt hushåll eller företag minskar sina utsläpp av koldioxid med ett ton så kommer det, i alla fall under de närmaste åren, att leda till skrotning av en utsläppsrätt (som motsvarar ett ton koldioxid).

Läs också: 190 vindkraftverk kan vara skrämmande – men vår natur är sedan länge förstördEU:s nya regler får stor betydelse för alla aktörer i Västernorrland som vill minska sin klimatpåverkan:■ De 32 energi- och industrianläggningar i Västernorrland som ingår i EU:s utsläppshandel fick 2016 sig tilldelat 1 259 000 utsläppsrätter, men släppte bara ut 541 000 ton koldioxid. Nu får denna utsläppsminskning en direkt klimatnytta. Dessutom ökar priset på utsläppsrätter, vilket gör det mer lönsamt att genomföra investeringar som minskar utsläppen.

■ Kommunerna i länet kan byta från fossila till förnybara bränslen i fjärrvärmen och ställa krav på utsläppsreduktioner vid byggnation av nya bostäder och infrastruktur. Dessutom kan kommunerna underlätta för vindkraftsutbyggnaden, eftersom den ökade elproduktionen minskar klimatutsläppen.■ Hushållen och företag kan åstadkomma en stor klimatnytta, exempelvis genom att åka tåg eller buss i stället för att flyga, installera solceller på taket eller bli medlemmar i vindkraftskooperativ. Samtidigt kan alla bidra till minskade utsläpp genom att ”släcka lampan” och på andra sätt hushålla med sin elanvändning.

EU:s handelssystem såg ut att köra i diket, men nu räddas det i sista stund. Det underlättar väsentligt för alla svenska aktörer – också de i Västernorrland – att minska sin klimatpåverkan.

Lars Zetterberg

IVL Svenska Miljöinstitutet

Svante Axelsson

Nationell samordnare för Fossilfritt Sverige

Läs också:

Patrick blockerar Eons kraftverksbygge med sin traktor: "Tänker stå här tills det blir ett stopp på detta"

Petter Bergner: Det är slitvargarna som måste rädda klimatet

En flygskatt är ingen miljövinst

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv artikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv artikel

Mer läsning

Annons