Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

L: Gör rätt från start i Katrinehill – alla synpunkter måste beaktas

Annons
Behovet av Katrinehill är stort – men det måste gå rätt till i processen, menar Lars Holmgren (L). Skiss/Bild: Stadsbyggnadskontoret

Planerna för det nya bostadsområdet Katrinehill börjar nu ta form på allvar. Den reviderade planen var på agendan vid senaste mötet för arbetsutskottet i stadsbyggnadsnämnden, och beslut om planen beräknas ske inom snar framtid. Synpunkter har kommit in från många enskilda personer och intressegrupper. 

Så gott som alla tycks vara överens om att det finns ett skriande behov av bostäder i Sundsvall och att behovet av ett "Katrinehill" är stort. Just området vid Katrinehill är sedan länge identifierad som lämplig plats för ett nytt bostadsområde.

För Plus-kunder: 117 synpunkter kring bostadssatsningen i Katrinehill: "Upplevs som ett dråpslag"

Om man ser till de planer som hittills tagits fram och presenterats, anar man att detta kommer bli ett mycket attraktivt område att bo i. Nära till Sidsjöns fina rekreationsområde, nära till stan, nära till livsmedelsbutiker, nära till förskola och skola, gott befolkningsunderlag som ger möjlighet till en bra kollektivtrafik och så vidare.

Men, det finns ett stort men i hela denna satsning.

Katrinehill skall på ett smidigt sätt integreras i kringliggande bostadsområden, där människor valt att bosätta sig utifrån de förutsättningar som funnits. Om Katrinehill nu sjösätts utan att tillräcklig hänsyn tas till alla dessa Sundsvallsbor, så kommer denna lovande satsning att bli negativ för Sundsvall. 

Det kan och måste få ta tid, inget beslutsfattande får gå så fort att det väcker oro hos de boende som känner sig berörda av utformningen av Katrinehill.

För Plus-kunder: Bostadsföretag köper mark – vill bygga 150 bostäder vid Katrinehill: "Spännande område"

Liberalerna förespråkar alltid en öppen dialog med våra medborgare. En dialog där varje människa kan känna sig hörd och där planer kan ändras utifrån de synpunkter som framförs. Då planerna sedan beslutas måste största möjliga konsensus uppnåtts. Det kan och måste få ta tid, inget beslutsfattande får gå så fort att det väcker oro hos de boende som känner sig berörda av utformningen av Katrinehill.

Det handlar ju inte endast om någon enskild fastighet (som kan vara nog så knepigt) utan om ett helt nytt stort bostadsområde! Självklart kommer många att vara berörda och intresserade av att byggandet känns rätt från start.

Troligen går det inte att tillgodose alla krav och önskemål som kan finnas, men dialogen är viktig under resans gång och ambitionen att försöka att hitta lösningar i stället för problem, måste finnas.

Liberalerna kommer inte att medverka i några beslut där inte alla möjligheter är uttömda eller där närboende känner att de inte är tagna på största allvar och att deras synpunkter är beaktade. 

För Plus-kunder: Grannarnas motdrag – så vill de lösa Katrinehillsfrågan: "Bättre för alla"

Det är viktigt att arbetsgruppen på stadsbyggnadskontoret är lyhörda för synpunkter och kan hantera dem. Mitt intryck är att så är fallet. I det reviderade programmet finns en hel del förändringar, som gjorts utifrån inkomna synpunkter. Men det finns även sådant som de boende ännu inte är nöjda med. Orsaken kan vara naturens förutsättningar eller annat som det inte går att styra över. Även därför är medborgardialogen så viktig.

Samma inriktning måste också finnas i de politiska leden. Som politiker är det alltid viktigt att komma ihåg vems förtroende man har, då beslut skall tas. Låt oss hoppas att detta stora och viktiga projekt får växa fram i en bred politisk enighet.

Lars Holmgren (L)

Ledamot i stadsbyggnadsnämnden

Ersättare i kommunfullmäktige

Läs också:

Planprogrammet för Katrinehill saknar vetenskaplig förankring – oacceptabelt av kommunen

Friluftsfrämjandet: Bostadsområdet Katrinehill stänger dörren till friluftsliv – bättre med en låg bebyggelse mot norr

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv artikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv artikel

Mer läsning

Annons