Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

M: Lokala ledare utvecklar vården – personalen ska kunna påverka sin arbetssituation

Annons
Moderaterna i Region Västernorrland anser att man behöver stärka det lokala och verksamhetsnära ledarskapet på länets tre sjukhus.

Vi moderater i Region Västernorrland har sedan över ett år tillbaka drivit frågan om att stärka det lokala och verksamhetsnära ledarskapet på våra sjukhus. Vi tror att verksamhet mest och bäst utvecklas i verksamheterna – inte på landstingskansliet i Härnösand. Därför måste de chefer och ledare som finns i verksamheterna utrustas med befogenheter att ta beslut om den verksamhet de leder.

Under vintern presenterades den utredning som gjorts om länsklinikerna. Utredningen visar att genom införandet av länskliniker försvann det lokala och verksamhetsnära ledarskapet. När avståndet mellan personal och chefer blir för långt, både bildligt och bokstavligt talat, skapas lätt en känsla av vanmakt inför sin arbetssituation.

Det vill vi förändra. Vi vill dels förstärka och utrusta ledarskapet i verksamheterna, första linjens chefer, dels vill vi också förändra ledarskapet på länskliniknivå.

■■ Följ ST Debatt på Facebook

Länsklinikerna måste få ledningar som tar tillvara alla sjukhusets särskilda fördelar. Politiskt fattade beslut ska verkställas skyndsamt och utan minsta tvekan. Chefer och ledare som inte levererar på sina positioner ska inte heller vara kvar i dessa positioner.

Vi vill att personalen i verksamheterna ska kunna påverka sin arbetssituation mer än vad de har möjlighet att göra i dag. Vi vill att de många duktiga ledare och chefer som finns i regionens organisation på verksamhetsnivå utrustas med mandat och befogenheter att leda, styra och förändra verksamheten.

Vi vill därför se över delegationsordningar så att första linjens chefer kan få utökade befogenheter att fatta beslut i den verksamhet de leder. Men framför allt vill vi utrusta första linjens chefer med ett så kallat chefstöd inom exempelvis områdena HR, IT, ekonomi och allmän administration. Vi vill att mer tid ska kunna ägnas åt ledarskap och verksamhetsutveckling och mindre tid åt strulande datorer eller borttappade SITHS-kort.

Vi vill ge första linjens chefer utökade mandat att exempelvis förhandla om lön och övriga villkor. Det skulle ge svårrekryterade verksamheter en ordentlig konkurrensfördel. Vi är också positiva till att första linjens chefer kan rekrytera biträdande enhetschef för att se till att en chef alltid finns närvarande och kan fatta beslut i den dagliga och löpande verksamheten.

Vi vill att det lokala och verksamhetsnära ledarskapet ges rätt förutsättningar att arbeta med chefsuppgifter genom att frigöra mer tid åt ledarskap och verksamhetsutveckling.

Det är i verksamheten som vården och arbetsmiljön bäst kan förändras och förbättras. Därför måste politiken ge rätt förutsättningar. Vi tror att det bäst sker genom lokalt och verksamhetsnära ledarskap.

Lena Asplund (M)

Per Wahlberg (M)

Jeanette Karlsson (M)

Marianne Oscarson (M)

Läs också:

V: Vi behöver lokal sjukhusledning – inte länskliniker

► [+]: Per Wahlberg (M) kovänder om länskliniker: "Var inte riktigt den lösning som vi tänkte oss"

► [+]: Problemen vid kirurgin i Ö-vik bakom beslutet att sparka chefen: "Vågar inte lita på att han ska klara uppdraget"

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv artikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv artikel

Mer läsning

Annons