Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Matchen om momsen är inte förlorad

Annons

I föreningen Klockarbergets BK pågår febril aktivitet. Många dagar i veckan året runt ställer ideellt arbetande ledare upp med allt ifrån att hålla i träningarna, skjutsa till cupen på helgen, sköta administrationen, baka bullar, sitta i styrelsen och se till att det finns rena matchställ. Utan deras insats skulle inte föreningens 330 barn och ungdomar kunna spela innebandy. Den ideella verksamheten har ett värde som sträcker sig långt utanför de idrottsplatser och hallar där verksamheten bedrivs.

Men framtiden är osäker. De ideella föreningarna riskerar att drabbas av ett hårt slag efter ett beslut i EU-kommissionen. I dag behöver allmännyttiga ideella föreningar generellt sett inte redovisa moms på intäkter de har för att finansiera sin verksamhet som till exempel försäljning, servering och reklam/sponsring. EU-kommissionen har inlett ett så kallat fördragsbrottsförfarande mot Sverige eftersom den anser att den svenska momslagen innehåller för generösa undantag för den ideella sektorn och därför strider mot EU:s momsdirektiv. Anders Borg anser att Sverige inte är skyldigt till något regelbrott och kommer att driva frågan om att få behålla momsundantaget för ideella föreningar. Borg lovar att nuvarande regler kommer att gälla tills frågan kommer till ett avgörande.

Om våra föreningar tvingas börja redovisa moms kommer det att få stora konsekvenser för hela samhället. Föreningarna får både ökade kostnader och en kraftigt ökad administration. Möjligheter att finansiera den egna verksamheten begränsas avsevärt samtidigt som alla ideellt arbetande kassörer får en ännu tyngre ansvars- och arbetsbörda. Stora som små föreningar kommer att drabbas hårt och i slutändan drabbar det miljontals människor som inte längre får samma möjlighet till rolig och utvecklande föreningsverksamhet i sin vardag. Detta gäller inte bara idrottsföreningar utan alla ideella föreningar.

I Västernorrland finns idag 761 idrottsföreningar som engagerar 19000 ideella ledare. Om man räknar på en fritidsledarlön motsvarar deras insats cirka 700 miljoner kronor per år.

För föreningarna är medlems- och träningsavgifter i stort sett den enda möjligheten att kompensera ökade kostnader. Om EU-kommissionen får sin vilja igenom kommer det att bli dyrare för våra barn och ungdomar att idrotta, vilket i sig leder till ökade samhällsklyftor. Samtidigt kommer de krångliga och svårtolkade reglerna att göra det ännu svårare att rekrytera ideella krafter till våra föreningsstyrelser.

Skälen är många till att föreningslivet har varit, och är skattemässigt gynnat. Riksdagspartierna har över blockgränserna varit eniga om föreningslivets positiva betydelse såväl för demokratin som för medborgarnas utveckling och välmående. Det vet regeringen och finansminister Anders Borgs tydliga budskap att vi ska driva detta ända in i kaklet innebär att Sverige inte kommer att vika sig för EU utan kämpa för fortsatt rätt till momsundantag. Den 12 april var riksdagens skatteutskott i Bryssel och träffade EU-kommissionären Algirdas Semeta som är ansvarig för skattefrågor och de var försiktigt positiva efter mötet.

Matchen om momsen är alltså inte förlorad, men för att vinna den måste idrottsföreningarna i Västernorrland också hjälpa till. EU-kommissionen har startat en öppen diskussion om framtidens mervärdesskatt. I en så kallad grönbok ställer den en rad frågor utifrån dagens momssystem. Den diskussionen kommer att bli helt avgörande för om våra föreningar ska tvingas in i momssystemet eller inte. Vi måste visa EU-kommissionen att frågan är viktig, och att vi står eniga bakom kravet att få behålla det undantag för ideella föreningar vi har idag. Västernorrlands Idrottsförbund kommer att skicka in ett svar under maj månad. Vi hoppas att så många föreningar som möjligt gör det samma.

Västernorrlands Idrottsförbund

Ulf Näslund

Ordförande

Mats Hamberg

Förbundschef

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv artikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv artikel

Mer läsning

Annons