Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Mittuniversitetet växer i Sundsvall

/
  • Mittuniversitetet koncentreras till två orter, Sundsvall och Östersund.

Annons

I februari 2013 beslutade Mittuniversitetets styrelse att koncentrera Mittuniversitetet till två orter, Sundsvall och Östersund. En följd av detta är att SKIFU, Sundsvalls kommuns fastighetsbolag blir Mittuniversitetets nya hyresvärd för de nya delarna.

Sommaren 2016 flyttar lärarutbildningen vid Mittuniversitetet Härnösand till Sundsvall. Redan nu i somras, flyttade avdelningen för Humaniora till Sundsvall. Inför detta har ett intensivt arbete pågått gällande inventering och upphandling av nya byggnader på campus Sundsvall. Behovsinventering för tillkommande korttidsboenden för distansstudenter genomförs också.

Dagens lärarutbildning vid Mittuniversitetet bedrivs till dominerande del som distansutbildning och till största delen med campusträffar för studenterna vissa veckor. Omkring 500–600 studenter kommer därför ha behov av korttidsboenden i form av såväl studentboenden som tillgängliga hyresrum på den privata och kommunala marknaden i Sundsvall.

Förutom de korttidsboenden som omlokaliseringen av Mittuniversitetet innebär, berörs även cirka 160 tjänster. Detta innebär positiva bieffekter i form av såväl ökad inflyttning, som ökad handel, restaurangbesök med mera i Sundsvall.

I senhöst initieras ett möte via Näringslivsbolaget i samverkan med Studentkåren, där alla fastighetsägare som önskar, och övriga intressenter i Sundsvallsregionen samlas. Här kommer omfattningen av tillkommande distansstudenter och behovet av boende diskuteras. Samtidigt som detta arbete pågår sker förändringar av den ordinarie verksamheten på Mittuniversitetet i form av utökat antal helfartsstudenter och behovet av boenden för dessa. Detta ställer krav på god framförhållning av även fast boende för att Sundsvall skall kunna leva upp till löftet av boendegaranti. Den starka tillströmning av sökande som universitetet haft under de senaste åren medför positiva och glädjande utmaningar för Sundsvall. Vi är tydliga från kommunens håll. Vi tänker via Mitthem bygga 100–150 nya studentbostäder vid Campus.

Lärarutbildningen och utbildning inom humaniora i Sundsvall betyder att universitetsbiblioteket (inklusive Lärande & Resurscentrum, LRC) integreras i biblioteket i Sundsvall. Effekten av ett större bibliotek är att utbudet växer och fördjupas vilket kommer alla Sundsvallsbor till del.

I arbetet med det nya Mittuniversitetet i Sundsvall kommer vi att skapa lokaler som ligger i framkant för modern universitetspedagogik (Active Learning Classrooms - ALC). Planerat är att detta sker i samarbete med Sundsvalls kommun, SKIFU och andra aktörer för att kunna skapa utrymmen för undervisningslokaler (didaktiska labb). Detta arbete medför att Mittuniversitetets lärarutbildning framstår som en ännu mer attraktiv utbildning. Samverkan mellan lärarutbildningen och lokala utbildningshuvudmän stärks och att de praktiknära inslagen i lärarutbildningen utvecklas. Det sker samtidigt som man bygger ut med verksamhetsförlagd utbildning i form av övningsskolor. Sundsvalls framgångar är starkt sammanbundet med utvecklingen av Mittuniversitetet. Omlokaliseringen av Mittuniversitetet är en "flytt till något och inte från något". Välkomna till Sundsvall – Norrlands huvudstad.

Jörgen Berglund (M), kommunalråd

Gunilla Molin (M), ordförande SKIFU & Talesperson (M) i stadsbyggnadsfrågor

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv artikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv artikel

Mer läsning

Annons