Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

MP: Ostkustbanan kan lösas genom lån – det vore sunt förnuft i gynnsamma tider

Annons
Tåget blir mindre sårbart och mer tillförlitligt genom en utbyggd Ostkustbana, menar skribenterna från Miljöpartiet. Bilder: Lars Sundin och TT

Effektiv tågtrafik lyfter hela landet. Miljöpartiet vill att hela Sverige ska dra nytta av de möjligheter som modern tågtrafik medför. Parallellt med byggandet av nya stambanor för höghastighetståg måste vi satsa på att stärka den existerande järnvägen. Därför vill Miljöpartiet satsa på Ostkustbanan. En utbyggnad av dubbelspår mellan Gävle och Härnösand halverar restiderna och fyrdubblar kapaciteten. Det gynnar både passagerare och gods. Ostkustbanan knyter ihop norra och södra Sverige och gör så att den nybyggda Botniabanan mellan Örnsköldsvik och Umeå fullt ut integreras i det nationella järnvägsnätet. Genom dubbelspår blir sårbarheten mindre och tågens punktlighet och tillförlitlighet ökar.

Det är en analys som Miljöpartiet delar med Trafikverket som har pekat ut sträckan Gävle–Härnösand som särskilt betydelsefullt. Utöver attraktiva restider för tågpendlare ger en utbyggd Ostkustbana nya godstransportmöjligheter för industrier och företag längs hela sträckan.

Miljöpartiet vill att staten antar en nollvision för tågstrul.

Under mandatperioden har regeringen höjt järnvägsunderhållet med 47 procent. Men efter årtionden av eftersatt underhåll räcker det inte. Miljöpartiet vill att staten antar en nollvision för tågstrul och att Trafikverket får ansvaret att arbeta systematiskt för att uppfylla den. Miljöpartiet vill lånefinansiera de nya stambanorna för höghastighetstågen. Sveriges statsskuld är rekordlåg och ränteläget väldigt gynnsamt. Det är sunt förnuft att låna för en så viktig långsiktig investering i Sveriges framtid. Det gjorde Sverige på 1860-talet när vi byggde stambanorna som blev en grundbult i Sveriges lyft från fattigt bondesamhälle till modern industrination. Lånefinansiering frigör resurser att satsa på Ostkustbanan.

■■ Följ ST Debatt på Facebook

Järnvägen lyfte Sverige. De kommer att ha en avgörande roll även i vårt nästa stora utvecklingssteg – att göra Sverige till världens första fossilfria välfärdsland. Klimatet kan inte vänta – investeringar i Ostkustbanan och i annan järnväg behöver Sverige göra nu.

Brita Wessinger (MP)

distriktsordförande MP Västernorrland och toppkandidat till regionfullmäktige

Johanna Thurdin (MP)

ordförande MP Sundsvall och toppkandidat till kommunfullmäktige i Sundsvall

Karin Frejarö (MP)

kommunalråd och vice ordförande i kommunstyrelsen, Härnösand

Läs också:

Vinterns tågstrul är förödande – förstår inte staten betydelsen av en fungerande järnväg?

C: Nära vård och dubbelspår är vägen framåt för Västernorrland

Det är proppfullt i Sveriges längsta flaskhals – påskynda utbyggnaden av Nya Ostkustbanan

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv artikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv artikel

Mer läsning

Annons