Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Naturvården i skogen bygger på förtroende

/
  • I dagarna samlas skogsägarföreningarna Norrskog, Mellanskog och Södra på skogsmässan MellanskogsElmia. Viktiga frågor kommer att diskusteras.

Annons

Principen om frihet under ansvar har stimulerat skogsägarna till stora miljöinvesteringar i naturvård och frivilliga avsättningar. Svaret från politik och myndigheter är tyvärr en attack på äganderätten.

Skogspolitiken har med tiden förändrats, från strävan efter maximal virkesproduktion till balans mellan miljö och produktion. Dagens familjeskogsbruk drivs med miljöhänsyn som går längre än vad lagen kräver. Det bygger på kunskap och engagemang hos varje enskild person. Ändå behandlas skogsägare allt oftare som människor som måste kontrolleras.

Skog ska skötas så att den i längden ger en god avkastning samtidigt som den biologiska mångfalden behålls. Detta känns självklart, men innebär även att skogsägarna alltid riskerar kritik för att missa minst det ena av målen. Uppfyllelsen ligger till stor del i betraktarens öga.

■■ Här hittar du fler insändare och debattartiklar.

Läs också: Klimatförändringar – ett hett ämne

Läs också: Regnkaos i Sundsvall

Läs också: En felaktig bild av verkligheten målas upp

Läs också: Sverige behöver nya län med balans

Sedan skogspolitiken lades om 1994 har skogsbruket förändrats i grunden. Miljöhänsyn är i dag en integrerad del av alla åtgärder och skogsägarna avstår frivilligt från att bruka i storleksordningen 1, 3 miljoner hektar skogsmark. Om marken hade lösts in av staten hade detta beskrivits som en offensiv miljöinvestering värd någonstans kring 120 miljarder kronor. I skogsdebatten beskrivs den – inte alls … Vi begär inte ett tack, men respekt för den insats som landets skogsbrukare gör frivilligt, utan ersättning.

Frihet under ansvar stimulerar skogsägarnas ansvar för skogsskötsel och naturvård. Skogsägarrörelsen har via stora utbildningsinsatser, just nu Skogens vatten, ökat engagemanget kring skogens alla värden, och tillsammans med myndigheter och övriga branschen utvecklat gemensamma målbilder för hur skogsbruk ska bedrivas. På en rad områden har utvecklingen i skogslandskapet tagit en positiv vändning.

Nu hotas äganderätten av myndigheter som stoppar brukande utan att ägaren kompenseras, av att Skogsstyrelsen vill tvinga sig in i skogsbruksföretagens ledningsprocesser och av att vem som helst kan komma att ges möjlighet att ha synpunkter på var och hur skogsbruk ska bedrivas.

Vi befarar att det förtroendeglapp som växer mellan skogsägare och myndigheter gör de skogspolitiska målen svårare att uppnå. Hållbart skogsbruk byggs på engagemang och ansvar - inte på ett återtåg till flydda tiders statliga schablonskogsbruk.

I dagarna samlas skogsägarföreningarna Norrskog, Mellanskog och Södra på den stora skogsmässan MellanskogsElmia. Då kommer dessa viktiga frågor att diskuteras under temat klimat och hållbarhet.

Gunnar Heibring

Ordförande Norrskog

Lena Ek

Ordförande Södra Skogsägarna

Karin Perers

Ordförande Skogsägarna Mellanskog

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv artikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv artikel

Mer läsning

Annons