Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Nedslående svar från partierna om biologisk mångfald – ingen vet hur hoten ska minskas

Annons
Naturskyddsföreningen Sundsvall Ånge har frågat partierna i Sundsvall vad de vill göra för att öka den biologiska mångfalden.

4 000 arter i Sverige är rödlistade, varav 2 000 är hotade. Minskad biologisk mångfald är ett lika stort hot mot människans framtid som den globala uppvärmningen. Inte minst är det oroväckande att många arter av insekter minskar. Minst hälften av världens matproduktion är beroende av pollinerande växter.

Enligt Naturvårdsverket är de viktigaste hoten mot biologisk mångfald ensidighet i jord- och skogsbruk, spridning av gifter och andra kemikalier, överutnyttjande av biologiska resurser samt invasiva arter.

Alla partier uppmärksammar klimathotet. Det är bra. Men hoten mot den biologiska mångfalden bryr man sig mindre om. Inför den biologiska mångfaldens dag, den 22 maj, har därför Naturskyddsföreningen Sundsvall Ånge frågat partierna i Sundsvall vad de vill göra för att öka den biologiska mångfalden. Svaren är tyvärr ganska nedslående. Inget parti har en heltäckande strategi för att minska hoten mot biologisk mångfald.

Naturskyddsföreningen Sundsvall Ånge vill uppmana alla partier att under den kommande mandatperioden ta fram ett program för hur kommunen kan öka den biologiska mångfalden.

Moderaterna ställer sitt hopp till internationella överenskommelser. Socialdemokraterna är de enda som tar upp spridningen av gifter och kemikalier och vill minska detta inom kommunen. Vänsterpartiet vill skapa gröna stråk i staden. Liberalerna svarar rätt utförligt och vill bekämpa invasiva arter, återskapa brandskadad skog och bottnar i mindre vattendrag och ta större hänsyn vid exploatering och inom bruket av kommunägd skogsmark. Centerpartiet pekar på upphandling av närodlad mat och småskaligt jordbruk med fler betande djur. Miljöpartiet vill skydda artrik natur, genomföra förslagen i kommunens Natur- och friluftsplan, bevara naturskog hellre än att anlägga parker och få fler ängar i kommunens parker, i stället för gräsmattor. Kristdemokraterna vill ha en sammanhängande grönstruktur i staden, bärbuskar i parkerna och en levande landsbygd. Sverigedemokraterna har inte svarat.

Läs också: MP: Nationalparkerna har fler besök än fotbollsallsvenskan – visst bryr vi oss

De partier som svarat tar alla upp små delar av de åtgärder som behövs för att rädda utrotningshotade arter. Men inget parti verkar ha funderat ordentligt på frågan och tagit fram en samlad plan för detta arbete. Naturskyddsföreningen Sundsvall Ånge vill därför uppmana alla partier att under den kommande mandatperioden ta fram ett program för hur kommunen kan öka den biologiska mångfalden. Vi hjälper gärna till med det arbetet. Men redan nu vill vi hålla fram fyra viktiga punkter:

■ Använd kommunens mark på bättre sätt. Öka mångfalden i skogen, anlägg ängar i stället för gräsmattor i stadens parker och sköt om restytor som vägkanter så att de bidrar till artrikedom.

■ Minska användningen av gifter och andra kemikalier i all kommunal verksamhet. Inte minst i förskolor, skolor och äldreboenden. Förbjud användningen av gifter som skadar bin och andra viktiga insekter.

■ Ställ krav i all kommunal upphandling att de varor man köper framställs på ett ekologiskt hållbart sätt. Framför allt gäller detta fisk och jordbruksprodukter.

■ Arbeta aktivt för att bekämpa invasiva arter. Exempelvis sprids lupiner i rask takt längs kommunens motionsspår på Södra stadsberget.

Björn Abelsson, ordförande

Naturskyddsföreningen Sundsvall Ånge

För Plus-kunder:

Därför blev Sundsvall året friluftskommun

Fotbollsplaner kan vara tickande miljöbomber – innehåller cancerframkallande ämnen: "Kommunerna borde agera"

13 platser i Sundsvall har fått ljusare och tryggare skog: "Ett helt unikt projekt"

■■ Följ ST Debatt på Facebook

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv artikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv artikel

Mer läsning

Annons