Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Nytt vikariestopp runt hörnet om vi fortsätter så här

/
  • Debattören från Liberalerna har tre synpunkter på hur Socialdemokraterna sköter skolpolitiken.

Annons

Liberalerna ser med stor oro på det prognostiserade underskottet för skolan på över 88 miljoner. Socialdemokraterna och Joäo Pinheiros (S) handlingsförlamning och bristande styrning och gör nu att barn- och utbildningsnämnden tillsammans med socialnämnden riskerar att sänka hela den kommunala ekonomin.

Barn- och utbildningsnämnden får i förhållande till jämförbara kommuner mer pengar men har samtidigt sämre resultat vilket kan tyckas vara mycket märkligt. Men i stället för att bara stämma in i den allmänna klagosången från andra inom oppositionen vill vi också visa på tre punkter som behöver förändras för att få en ekonomi i balans och bättre måluppfyllelse.

För det första: Rektorer och förskolechefer måste få större ansvar samt möjlighet att styra över sin verksamhet. Med den möjligheten följer också ansvaret med, ansvaret att se till att ha en ekonomi i balans. Rapportering och uppföljning av varje rektor och förskolechefs ekonomi måste också brytas ner och särredovisas till barn- och utbildningsnämnden. Innan vi åter har full kontroll över kostnadsutvecklingen måste detta ske varje månad. 

■■ Här hittar du fler insändare och debattartiklar.

För det andra: Det måste bli en förändring av hur kommunens interna kostnader för lokaler samt lokalunderhåll ser ut. Fallet med Ankarsviks skola är här slående hur två olika delar av den kommunala förvaltningen, barn- och utbildning samt Drakfastigheter, inte lyckas kommunicera med varandra och därmed försenades ett återöppnande av skolan.

Sist men inte minst så vill vi i Liberalerna förstärka förmågan att våga fatta även obekväma beslut och sedan kräva en starkare uppföljning av hur besluten verkställs. Tidigare erfarenheter från hur krisen i Socialnämnden hanterats har just varit att beslut inte verkställs eller följs upp ordentligt. Våra skolor och förskolor riskerar annars att åter hamna i ett läge där lösningar i form av vikariestopp, som provades 2015 med mycket dåligt resultat, blir aktuella som nya panikåtgärder från den politiska majoriteten. Elever, lärare och föräldrar är värda ett bättre öde.

Johan Landström (L)

ledamot i barn- och utbildningsnämnden

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv artikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv artikel

Mer läsning

Annons