Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Ordning och reda i välfärden

/
  • De fristående John Bauer-gymnasiumen avvecklades förra året.

Annons

Välfärdens kvalitet är en av de allra mest angelägna politiska uppgifterna. Alla har rätt att förvänta sig en välfärd av högsta klass. I de allra flesta fall fungerar också vården, skolan och omsorgen väl. Men rapporter om skolor som går i konkurs mitt i en utbildning och förskolebarn som inte får tillräcklig mat skapar en oro ingen ska behöva känna. Vi måste slå vakt om tilliten till välfärden.

De senaste tjugofem åren har stora förändringar skett på välfärdens område. Mycket har blivit bra. Det är värdefullt att det i välfärden i dag finns valfrihet för individen. Men de marknadsinspirerade reformerna har också lett fel. Det är dags att utvärdera misstagen och förbättra regelverken. Det är oacceptabelt att skära på kvaliteten för att kunna ta ut vinst.

Därför har regeringen beslutat att ge en särskild utredare i uppdrag att se över hur den offentliga finansieringen av privat utförda välfärdstjänster ska regleras. Utredningen är ett resultat av en överenskommelse mellan regeringen och Vänsterpartiet. Utredaren får ett brett uppdrag med några centrala teman:

Skattemedel ska användas till verksamheten. Utredaren ska se över om det bör införas en syftesparagraf i välfärdsföretags bolagsordning, med innebörden att syftet med verksamheten är att bedriva den med god kvalitet. Utredaren ska också ta ställning till hur SVB-bolag, eller andra bolagsformer, kan användas. Det ska även utredas om det bör ställas krav på användandet av offentliga medel så att det inte blir möjligt att dra ner på bemanningen för att göra vinst.

Samma krav på öppenhet och insyn för alla välfärdens aktörer. För att garantera insyn i hur offentliga medel används bör utförare inom välfärden redovisa sin ekonomi separat för respektive enhet.

Förutsättningar för idéburna aktörer att växa. De idéburna aktörerna kan spela en viktig roll för att uppnå verklig mångfald i välfärden. Utredaren ska se över hur upphandlingsrätten bättre kan ta till vara de idéburnas potential, liksom om det finns kapitalförsörjningshinder för ideella aktörer i välfärden.

Utredningens uppdrag gäller vård, skola och omsorg, inklusive HVB-hem och annan verksamhet inom socialtjänsten. Uppdraget omfattar även tillfälliga asylboenden och personlig assistans, där utgångspunkten är brukarnas behov av självbestämmande. De regler som föreslås behöver inte se likadana ut för alla delar av välfärden, men syftet är gemensamt: offentliga medel ska gå till just den verksamhet de är avsedda för och eventuella överskott ska som huvudregel återinvesteras i den verksamhet där de uppstått. Det finns ett brett stöd i svenska samhället för att ändra regelverken i denna riktning. Bara så kan vi säkra tilliten till den gemensamma välfärden.

Ardalan Shekarabi (S), civilminister

Peder Björk (S), kommunstyrelsens ordförande i Sundsvall

Malin Larsson (S), ordförande i socialnämnden i Sundsvall

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv artikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv artikel

Mer läsning

Annons