Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Ostkustbanan – klimatsmart på riktigt

/

Annons

Infrastruktur som järnvägar tar mycket lång tid att bygga, det är inget konstigt i det. Det som är desto mer konstigt är att vi har nu en regering som synes vara handlingsförlamad i att förstå hur en av Sveriges hårdast belastade järnvägssträckor, den mellan Gävle och Sundsvall/Härnösand hindrar både person- som godstrafikutvecklingen.

Tågresor är klimatsmarta resor. Ju fler personer som väljer tåget före bil, buss eller flyg, ju mer gods som rullar på stålhjul till våra viktiga exportmarknader i Europa, desto mindre blir vårt ekologiska fotavtryck i jämförelse med andra transportsätt. Den rödgröna regering vi nu har säger sig vilja stimulera ett ökat klimatsmart resande. Inom folkpartiet frågar vi oss, hur tänker man då, med tanke på hur regeringen prioriterar järnvägsinfrastrukturen. Idag är situationen på Ostkustbanan sådan att vi i princip har nått kapacitetstaket för trafiken norr om Gävle. Det är till och med så illa att det nu tar åtminstone 20 minuter längre tid att resa från Sundsvall till Stockholm jämfört med för omkring 10 år sedan, trots att tågen nu kan gå med högre hastigheter. Orsaken till detta är kapacitetsbrist och därför väntetid på särskilda mötesplatser. Att innan Ostkustbanan får dubbelspår bygga dessa mötesplatser utan att vi vet med säkerhet att regeringen faktiskt fattar beslut om att prioritera detta dubbelspår kan faktiskt visa sig vara riskabelt. Snarare kan det bli så att dessa mötesplatser blir permanenta och att de förhindrar en dubbelspårslösning.

I samband med uppgörelsen om broavgifterna så beslutade alliansregeringen att bygga dubbelspår från Njurundabommen in till Sundsvall och dessutom de triangelspår i Bergsåker och Maland som är så viktiga för godstrafiken. Alliansens beslut innebär dessutom att det nu också byggs en station i Njurundabommen och ett nytt och modernt resecentrum i Sundsvall. Dubbelspåret in till Sundsvall kan ses som en första etapp för hela Ostkustbanan som dessutom möjliggör lokal pendeltågstrafik. Triangelspåren blir effektiva och nödvändiga länkar för utveckling av både Tunadalshamnen och Logistikparken, två viktiga pusselbitar i att utveckla Sundsvallsregionens attraktionskraft för näringsliv och företagsutveckling.

Sedan en tid tillbaka ingår Ostkustbanan i EU:s TEN-T nät för järnvägstransporter inom EU. Det omnämns som Botnia Link. Den sträcker sig från Stockholm över Haparanda och ner efter den finska kusten. Om man ser krasst på detta bör man öka kapaciteten från söder, dvs. börja med att öka denna från Gävle och norrut för att så småningom knyta samman ett nät av järnvägar efter Bottenhavet och Bottenviken. Att som den rödgröna regeringen nu föreslår, bygga Norrbottniabanan, verkar mer vara ett populistiskt politiskt förslag än god samhällsnytta eftersom trängseln på Ostkustbanan mellan Gävle och Sundsvall är den alltigenom värsta flaskhalsen! Investeringar i infrastruktur är så kostsamma och så centrala för en god samhällsutveckling att vi inte har råd att fatta beslut på plakatpolitikens grunder. För folkpartiet är rätt beslut väldigt tydligt – börja i Gävle och bygg vidare norrut, steg för steg! Det är att vara klimatsmart i verkligheten!

Tina Acketoft (FP)

Riksdagsledamot

Stefan Falk (FP)

Ordförande, folkpartiet i Sundsvall

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv artikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv artikel

Mer läsning

Annons