Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Peder Björk (S): Företagen ska prioriteras högre i Sundsvall

Annons
Sundsvalls kommun ska bli mer företagarvänlig, menar Peder Björk (S). Bilder: Pontus Hellsén / Robin Benigh

Inför valet 2014 samlade vi socialdemokrater i Sundsvall cirka 60 representanter från näringslivet för att få veta vad de önskade prioritera lokalt de kommande åren. Det resulterade i konkreta löften från oss som handlade om satsningar på skolan samt inrättande av inflyttningslots och start av innovationsråd. Samtliga de löftena har nu genomförts.

Våra samtal med näringslivet har så klart fortsatt under den här mandatperioden och i samband med framtagandet av vårt lokala valprogram för Sundsvall har särskilda möten anordnats. Utifrån de samtalen och våra egna upplevelser under de senaste fyra åren så är följande våra konkreta löften för ökad tillväxt i Sundsvall.

■ Ökad service och tillgänglighet. Nästan oavsett vilken verksamhet man bedriver så behövs ofta kontakt med kommunen, särskilt gäller det bygglovs- och markfrågor. Snabb och korrekt hantering av dessa ärenden är av stor betydelse för möjligheten att starta, driva eller utveckla verksamhet. Därför ska kommunens telefontider kraftigt förbättras och nya digitala kanaler ska erbjudas för att tillgänglighet till rådgivning och snabba besked ska öka. Företagsärenden ska prioriteras högst.

Sundvalls kommun lider brist på planlagd mark för företagsetableringar. Det gör att vi inte tillräckligt snabbt kan agera när intresse finns.

■ Strategiskt arbete för fler etableringar. Etableringar av nya verksamheter i vår region, såväl privata som offentliga, kräver ett strategiskt arbete i nära samverkan med näringslivet. Erfarenheterna från arbetet med etablering av en ny myndighet för digitalisering visar att branscher och intresseområden behöver prioriteras, samverkanspartner identifieras och påverkansarbete planeras. I näringslivsarbetet ska etableringsarbetet prioriteras och nya former för det ska inrättas.

Huset på Storgatan där den nya myndigheten för digital förvaltning ska hålla till.

■ Offensiv planering av mark för företagsetableringar. Sundvalls kommun lider brist på planlagd mark för företagsetableringar. Det gör att vi inte tillräckligt snabbt kan agera när intresse finns. Vi vill därför se att Sundsvalls kommun prioriterar detaljplaner och aktivt köper in mark för företagsetableringar.

■ Start av ett tillväxtråd. Vi vill utveckla dialogen med de aktörer som jobbar aktivt för ökad tillväxt i vår region. Därför vill vi starta ett tillväxtråd som minst fyra gånger per år träffas för att diskutera aktuella och strategiska frågor för tillväxt. Beroende på ämne ser vi framför oss att inbjudna aktörer kan variera. Näringslivets organisationer, fackliga organisationer, Mittuniversitetet och Sundsvalls kommun tillsammans med företrädare för politiken, både majoritet och oppositionen, vill vi ska utgöra grunden i rådet.

■ Utvecklade servicegarantier. Dagens servicegarantier har funnits sedan 2012 och behöver utvecklas. Den del i servicegarantierna som avser tidsgränser för handläggning ska ses över, fler digitala tjänster ska erbjudas och efter dialog med näringslivet ska servicegarantierna utvecklas till att omfatta fler verksamheter än i dag.

Peder Björk (S), kommunstyrelsens ordförande

Läs också:

Sverige stannar utan oss – låt valrörelsen domineras av företagsfrågor

L: Små företag måste få större utrymme i Sundsvall

C: Sveriges jobbmotor hackar när företagare motarbetas

■■ Följ ST Debatt på Facebook

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv artikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv artikel

Mer läsning

Annons