Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Samarbete, samverkan och satsningar i vår nya region

Annons

Miljöpartiet i de fyra norra länen är positiva till en ny regionindelning 2019. Det är redan nu självklart att samarbeta över länsgränserna i norra Sverige. I en större region möjliggörs det samarbete som är nödvändigt för att skapa utveckling, samtidigt som vi får bättre förutsättning att hushålla med våra gemensamma resurser. En gemensam region blir också en starkare röst nationellt och inom EU.

■■ Här hittar du fler insändare och debattartiklar.

Vi ser att det finns stora utvecklingsfrågor som måste drivas och samordnas, på lokal och regional nivå. Där ingår organiseringen av sjukvården, planering av infrastruktur och kommunikationer, satsningar på företagande, kompetensförsörjning och jobb, samt ökat samarbete inom kultur, utbildning och effektiva åtgärder för minskad miljöpåverkan, energiomställning och klimatanpassning.

Detta är vad Miljöpartiet särskilt vill fokusera på i en gemensam region:

• Främja god vård och hälsa genom bättre nyttjande av sjukvårdens resurser och genom effektivt samarbete inom och mellan hemsjukvård, primärvård och de norrländska sjukhusen. Vi måste värna ett starkt norrländskt universitetssjukhus med högspecialiserad vård. Vi ska också jobba för god kompetensförsörjning i hela regionen och utvecklad vård i glesbygd. Vi vill bygga vidare på det samarbete som redan är väl etablerat i de norra landstingen.

• Skapa mer gynnsamma former för ett offensivt klimat- och miljöarbete med stärkt samordning mellan lokala och regionala verksamheter. Vi måste bli bättre på att nyttja den kompetens som finns i norra Sverige för att skapa hållbara samhällen och för omställningen till 100 procent förnybar energi. All regional utveckling ska vara hållbar och inom miljöns och klimatets ramar. Vi ser det som självklart att en ny region har detta som sin absoluta utgångspunkt.

• Säkerställa god demokrati. I en gemensam region är det särskilt viktigt att vara omsorgsfull med hur regionen ska organiseras såväl politiskt som verksamhetsmässigt. Det finns goda möjligheter att decentralisera och det är extra viktigt när det handlar om stora geografiska områden. Vi vill att lokalisering av administration och verksamheter ska fördelas på ett sätt som ger balans och växtkraft i hela regionen.

• Ge invånarna goda möjligheter till delaktighet och inflytande. Det ska finnas en nära kontakt med människorna i regionens olika delar. En ny region i norra Sverige måste ha som mål att vara ett föredöme med hög tillgänglighet och öppenhet, som främjar en levande demokrati med kraft underifrån.

• Satsa på infrastruktur och kommunikationer till och inom hela regionen. För sammanhållning och funktionalitet i en förstorad nordlig region är det av största vikt att man kan transportera sig snabbt och hållbart – både inom och mellan olika noder och arbetsmarknader. Det är också viktigt med en väl utvecklad digital infrastruktur. Här måste staten ta ett särskilt ansvar inför en kommande regionindelning.

Miljöpartiet vill bidra till att ge vår del av landet de bästa förutsättningarna för ekonomisk, ekologisk och socialt hållbar utveckling.

Karin Österberg

Distriktsordförande

Anton Nordqvist

Vice distriktsordförande MP Jämtland-Härjedalen

Anna Hildebrand

Gruppledare Region Jämtland Härjedalen

Annika Eriksson

Distriktsordförande

Mats Dahlberg

Vice distriktsordförande MP Norrbotten

Agneta Granström

Gruppledare Norrbottens läns landsting

Rickard B Hansson

Distriktsordförande

Mia Winroth

Vice distriktsordförande MP Västerbotten

Robert Winroth

Landstingsråd Västerbotten

Anders Hård

Gruppledare Region Västerbotten

Brita Wessinger

Distriktsordförande

Ninni Smedberg

Vice distriktsordförande MP Västernorrland

Eva Andersson

Gruppledare Landstinget Västernorrland

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv artikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv artikel

Mer läsning

Annons