Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Samverkan hjälper de våldsutsatta

Annons

Våld i nära relation är ett allvarligt brott som orsakar våldsutsatta kvinnor och män, barn och övriga närstående stort lidande. Varje år avlider omkring 17 kvinnor på grund av våld av en man i en nära relation. De senaste veckorna har vi fått läsa om Lotta, en ung kvinna från Härnösand som blev ytterligare ett offer för det vi kallar våld i nära relation.

Länsstyrelsen i Västernorrland har utifrån ett regeringsuppdrag utrett möjligheterna för en fördjupad samverkan mellan myndigheter i länet med målsättningen att förstärka och höja kvalitén på myndigheternas gemensamma arbete för våldsutsatta.

Utredningen presenterar ett förslag på ett länsgemensamt stöd- och kompetenscentrum där samverkan mellan myndigheterna bygger på avtal och där länsgemensamma rutiner utarbetas för hur samverkan mellan berörda myndigheter ska ske för att våldsutsatta ska få ett samordnat stöd av god kvalité.

■■ Här hittar du fler insändare och debattartiklar.

Stöd- och kompetenscentrums ansvarsområden föreslås förutom individuellt stöd till våldsutsatta också ansvara för ett länsgemensamt skyddat boende och behandlingsprogram för våldsutövare. Förslaget innebär också att våldsutsatta får samma förutsättningar för ett likvärdigt stöd oavsett var i länet man bor.

En fungerande samverkan och samordning av myndighetskontakter är viktigt för att den våldsutsatte ska få ett stöd som verkligen hjälper. En fungerande samverkan förutsätter en hög grad av praktisk och konkret handling mellan myndigheter som socialtjänst, polis, åklagare och hälso- och sjukvård, och här finns ett förbättringsarbete att göra i länet.

Våldsutsatta beskriver ofta hur de upplever sig bli hänvisade till olika myndigheter. Frustationen är ofta stark mot socialtjänst och rättsväsendet. Praktiskt och psykologiskt stöd i samband med polisanmälan är oerhört viktigt för att den våldsutsatte ska ha styrka och mod att stå kvar vid sin anmälan och medverka i den fortsatta rättsprocessen. Stöd- och kompetenscentrum föreslås arbeta efter en modell som innebär kontakt med den utsatta inom 48 timmar efter upprättande av polisanmälan.

I dag läggs ansvaret för myndigheternas arbete inom våld i nära relationer ofta på en enskild medarbetare, en medarbetare med ett starkt intresse och brinnande engagemang i frågor kring våld i nära relation. Länsstyrelsens utredning pekar på vikten av att bygga upp en samverkan som förutom ett engagemang också bygger på avtal, rutiner och överenskommelser. En strukturerad myndighetssamverkan på övergripande nivå med målsättning att den våldsutsatte ska erbjudas och motiveras till hjälp och stödinsatser.

Även om socialtjänsten, hälso- och sjukvård, polis och andra aktörer gör det som är rätt och som åligger dem är det inte alltid tillräckligt. För att ge skydd och förhindra fortsatt våld är det viktigt att myndigheterna samverkar. Samverkan behövs inte bara i de enskilda ärendena utan också på en övergripande nivå. Det är hög tid att förbättra denna samverkan.

Lisbet Sander

Tidigare utredare vid Länsstyrelsen i Västernorrland

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv artikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv artikel

Mer läsning

Annons