Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Satsa på modersmål i förskolan – stärker både svenskan och barnens självkänsla

Annons

Att arbeta med modersmål i förskolan är många gånger enklare än man kan tro. Ändå släpar många kommuner efter. Det är allvarligt eftersom ungefär vart femte barn inom förskolan är flerspråkigt. Vanliga språk är exempelvis arabiska, engelska och finska.

Forskning visar att barns utveckling av modersmålet är viktigt för den fortsatta språkutvecklingen. Det innebär att barn som utvecklar sitt modersmål även har lättare för att utveckla det svenska språket. Barn som inte utvecklar sitt modersmål riskerar i stället att marginaliseras och få en svagare kulturell identitet.

Rätten till att utveckla sitt modersmål slås fast i både skollagen och förskolans läroplan. Inom kort ska dessutom läroplanen uppdateras med ett förtydligande om just vikten av modersmålsarbete. Därför är det anmärkningsvärt att var tredje kommun i Västernorrland bedömer att förskolorna i låg utsträckning lever upp till skollagens krav om modersmål i förskolan. Det enligt Förskolans modersmålsbarometer som nyligen kartlagt kommunernas arbete med modersmål i förskolan.

Därför är det anmärkningsvärt att var tredje kommun i Västernorrland bedömer att förskolorna i låg utsträckning lever upp till skollagens krav om modersmål i förskolan.

Kartläggningen visar också att flera kommuner i Västernorrland gör aktiva insatser kring modersmål. Exempel på det är digitala tjänster med inlästa böcker på andra språk, biblioteksbesök, rekrytering av flerspråkig personal och kompetensutveckling av personalen.

Jakob Skogholm, vd ILT Inläsningstjänst. Bild: ILT Inläsningstjänst

Det är stora skillnader på hur aktivt kommunerna i Västernorrland arbetar med att stötta förskolorna. Högst poäng i vår granskning får Sundsvall och lägst Kramfors och Sollefteå. För att förskolorna ska ha en chans att leva upp till lagkraven måste alla kommuner ge dem de rätta förutsättningarna.

I valdebatten hörs ibland politiska förslag som handlar om att helt ta bort modersmål i skola och förskola till förmån för enbart svenska. Det vore mycket olyckligt eftersom ett sådant förslag riskerar att försvåra för flerspråkiga barn att lära sig svenska.

Genom en ordentlig satsning på modersmålsundervisningen i samtliga kommuner i Västernorrland kan vi stärka barnens självkänsla och språk. Det är en investering i framtiden som kommer vara till glädje och nytta för hela samhället.

Jakob Skogholm,

vd ILT Inläsningstjänst 

 

■■ Följ ST Debatt på Facebook

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv artikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv artikel

Mer läsning

Annons