Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Skapa storregioner och lös problemen i landstinget

Annons

Som statsvetare, med intresse för svensk förvaltning och utvärderingsfrågor, är det omöjligt att inte intressera sig för ett och annat som pågår i landsting och regioner i dag, Då jag själv bor i Jämtland har det varit naturligt att intresset i första hand riktats mot region Jämtland och Härjedalen som länge behövt hantera ett enormt och växande underskott. Svårigheter att hantera detta har allt mer lett in på krafttag, skärande i verksamheten och höjande av avgifter. Situationen inom Jämtland och Härjedalen är väldigt besvärlig men har ändå gett visst intryck av fokus och engagemang.

Läs också: Sökte vård för psykiska besvär - fick vänta fyra månader på hjälp

När mina ögon nyligen föll på landstinget i Västernorrland, tyckte jag mig se en situation präglad av problem på en delvis annan nivå. Beträffande dessa två regioner är det tre faktorer som sticker ut:

• Ett gammalt problem är de under lång tid stegrade kostnaderna för tillfälligt inhyrd personal, framför allt läkare.

• Chefer med löner som tycks vara hämtade från en annan planet eller en annan tillvaro än den som de flesta av oss lever i.

• Inhyrning av externa experter, i mer eller mindre begripliga syften samt kostnader.

Sammanfattningsvis kan man säga att de pengar som medborgarna genererar i form av skatt utsätts för giriga angrepp på tre fronter.

Landsting och regioner agerar numera i en annan miljö än tidigare. Denna kan sammanfattas med begreppet New public management (NPM), med andra ord – ett nytt sätt att styra det offentliga. Och när det började var det verkligen ett nytt sätt att styra. Det offentliga hanteras nu i mångt och mycket enligt företagsmässiga principer. Det olämpliga med NPM-trenden i offentlig verksamhet visar sig redan i chefernas lönenivåer.

Läs också: Vi bjuder in till samtal om Sollefteå sjukhus

När det gäller de tidigare nämnda punkterna verkar det som att första punkten är ett för sig fristående jättestort problem medan punkterna två och tre nu verkar kunna vara besläktade, så till vida att det i vissa fall är de högst värderade cheferna som hyr in de högst värderade experterna. De som anställs för svindlande månadslöner, med förväntan att de ska göra en arbetsinsats som åtminstone till hälften skulle motsvara den lön det handlar om, utför handlingen att hyra in andra förmenta experter som ska göra det cheferna själva borde klara av.

■■ Här hittar du fler insändare och debattartiklar.

Man tycker att många med en mer rimlig lön skulle klara av att ge en signal till upphandlingskontoret att handla upp en expert. Men det verkar behövas en person med en månadslön på åtminstone 90 000 till 110 000 kronor i månaden. Detta resulterar till sist i att man behöver göra något åt kostnaderna, och då tar man itu med kostnaderna där man inte tycker att det känns så mycket – nämligen i verksamheten.

Lösningen blir stängning av folktandvårdsmottagningar, planer på läkarlösa mottagningar eller som nu senast i Västernorrland – ett som det verkar hastigt tillkommet förslag på nedläggning av en väl fungerande verksamhet som Rehabmedicin i Härnösand. Bland chefer och även externa konsulter finns säkert både kompetens och seriositet, men intrycket är att NPM-trenden skapat en situation som drar till sig aktörer som vill utnyttja de goda möjligheterna till att tjäna stora, och ganska lättsamma, pengar med ett stadigt dränage av skattemedel som följd.

Läs också: Polisens förundersökning: Så svängde Safaee från att förneka till att erkänna grovt förtal

Kopplat till debatten om regionindelning torde det mest praktiska alternativet vara att hela landet blir en region. Det för att verksamheten ska hamna på en sådan nivå i termer av fokus och kompetens att lycksökarna och avigsidorna med NPM-trenden har bästa förutsättningarna att hållas korta.

Bengt Månström

Statsvetare och utvärderare

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv artikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv artikel

Mer läsning

Annons