Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Skogen måste både få leva och dö för att rädda klimatet

Annons
Företrädare för sex olika miljöorganisationer menar att avverkning av skog och förbränning av biobränslen leder till ökade koldioxidutsläpp. Bild: Malin Lind / Karin Åsander

Skogsindustrin lobbar nu hårt för att mer skog borde avverkas för att rädda klimatet. I januari 2018 skrev dock cirka 800 forskare under ett öppet brev till EU där de varnade för att ytterligare förbränning av trä kan förvärra klimatkrisen genom ökade växthusgasutsläpp.

De som förespråkar ökad användning av skogsbiobränslen bortser från att förbränning av biobränslen också leder till snabba utsläpp av koldioxid som under de första 50-100 åren till och med kan ge högre koldioxidutsläpp än fossila bränslen. En stående skog som inte avverkas fortsätter att lagra kol, framför allt i marken. Om skogen avverkas frigörs detta kol och blir till växthusgasutsläpp.

Det är inte bara restprodukter från industrin samt grenar och toppar från avverkningar som blir till bioenergi. Hela 9 procent av den skog som avverkades i Sverige 2016 blev till brännved av just trädstammar. Det är helt klart att ökat uttag av skogsbränslen hotar den biologiska mångfalden eftersom även färre lövträd och mindre död ved lämnas kvar i skogen. Cirka 6 500 arter i Sverige och drygt hälften av alla skogslevande rödlistade arter (av totalt drygt 1 800 arter) bedöms vara beroende av död ved. Dessutom finns problem även med uttag av grenar och toppar – bland annat utarmas skogen på näring, som är livsnödvändig för livet och skogen, och marken försuras.

Vi miljöorganisationer har ett bättre förslag: I stället för att öka användandet av skogsbränslen borde vi minska vår totala energianvändning, bygga ut de mer hållbara energislag som faktiskt finns och samtidigt fasa ut fossila bränslen. Enligt rapporten "Halva energin, hela välfärden" från Naturskyddsföreningen kan vi halvera vår energianvändning med bibehållen välfärd. Det skulle göra verklig nytta för klimatet.

Vi behöver skydda mer skog i Sverige, inte förbränna den, om vi ska rädda klimatet och livet i skogen.

I internationella konventioner har Sverige åtagit sig att ge ett långsiktigt skydd åt minst 17 procent av ekosystemen, samtidigt som riksdagen och regeringens miljömål säger att vi ska skydda 20 procent av arealen. I dag har cirka 5 procent ett långsiktigt skydd - det innebär att vi inte får avverka en enda skog till med höga naturvärden. Det finns väldigt lite gammelskog kvar i Sverige i dag. Om avverkning sker i hittills orörda områden kommer vi aldrig att nå våra demokratiskt beslutade miljömål. Vi behöver skydda mer skog i Sverige, inte förbränna den, om vi ska rädda klimatet och livet i skogen.

Bialowiezaskogen, en gammal urskog i Polen, räddades nyligen av EU-domstolen som sa nej till avverkning. Bild: Ferruccio Gera/AP/TT

■■ Följ ST Debatt på Facebook

Vi miljöorganisationer har fått oroande signaler om att riksdag och regering är på väg att falla för trycket från skogsindustrins lobbyister. Alla människor är beroende av ett fungerande klimat och ekosystem. Svenska folket vill ha kvar sina skogar. I Polen stoppades nyligen avverkningen av den unika Bialowiezaskogen av EU-domstolen. Tänker Sveriges regering också låta skövlingen av värdefulla skogar fortgå? Vi hoppas inte det!

Frode Pleym, Sverigechef Greenpeace

Lina Burnelius, ansvarig för skogsfrågor, Greenpeace  

Viktor Säfve, medgrundare av Skydda Skogen

Stig-Olof Holm, talesperson, Skydda Skogen

Pia Björstrand, talesperson, Klimataktion

Samuel Jarrick, talesperson, Klimataktion

Mikael Sundström, ordförande, Jordens Vänner

Pella Thiel, vice ordförande, End Ecocide Sweden

Alice Andersson, ordförande, PUSH Sverige

Läs också:

Plantera en skog i stället för att dränka studenterna i blommor

Bilden av den svenska skogen är felaktig – tillståndet är bättre än på länge

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv artikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv artikel

Mer läsning

Annons