Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Stoppa skattesvinnet

/

Annons

Under många år har facken kunnat se hur offentlig upphandling utvecklats till ett stöd för oseriös verksamhet. Det finns en vanföreställning om att det inte går att ställa krav på att företagen ska betala sina anställda i nivå med gällande kollektivavtal. Till en del kan utvecklingen förklaras av att EU:s upphandlingsregler feltolkats i Sverige och att Konkurrensverket tillämpar en extrem försiktighetsprincip i sin rådgivning.

Konsekvensen blir alltför ofta lönedumpning, skattefusk och ansvarsflykt via kedjor av underentreprenörer där de egentliga utförarna kan agera direkt brottsligt.

Det finns också andra allvarliga konsekvenser av dagens tillämpning av reglerna. Offentlig upphandling medför ofta att nya företag tar över verksamheten med tre eller fem års mellanrum. Personal sägs upp och tvingas söka om sina jobb hos den nya arbetsgivaren. Alla får inte jobb på nytt. Andra får jobb men till lägre lön, eller får gå från heltid till deltid, från en fast anställning till anställning timme för timme. Om företaget lagt ett för lågt bud är det de anställda som får betala priset i sämre arbetsmiljö, pressade arbetsförhållanden, sämre trygghet och sämre ekonomi.

Mot bakgrund av att den totala offentliga upphandlingen i Sverige uppgår till runt 600 miljarder kronor per år måste detta tas på allvar. Inom EU befinner sig Sverige i bottenskiktet när det gäller att ställa krav på sociala villkor i offentlig upphandling (undersökning av Europeiska Institutet). Politiker inom Sveriges kommuner och landsting bör veta att de faktiskt kan ställa krav på bra villkor i enlighet med gällande kollektivavtal, trots Konkurrensverkets rekommendationer. Kammarrätten gav till exempel förra hösten Göteborgs stad rätt att sortera bort anbud med alldeles för låga lönekostnader och därmed hindra att oseriösa företag vann upphandlingen. På flera håll har krav ställts om att ny utförare också ska ta över befintlig personal.

EU har också skärpt direktivet om offentlig upphandling. Där står nu att beställarna måste ställa krav på att utförarna ”… lever upp till tillämpliga åtaganden när det gäller miljömässiga, sociala och arbetsmarknadsmässiga lagar så som de fastställts i Unions-rätt, nationell rätt och kollektivavtal”.

Vi ser fram emot att regeringen ser till att åtgärda de brister som finns i svensk lagstiftning och inför EU:s direktiv fullt ut.

• Vi accepterar inte att offentliga medel ska gå till att stödja företag som på ett oacceptabelt sätt utnyttjar människor med låga löner och usla arbetsvillkor eller agerar direkt brottsligt.

• Vi kräver att våra politiker ställer krav på sociala villkor i offentliga upphandlingar.

• Vi kräver att Svenskt Näringslivs medlemsföretag tar ansvar för den svenska modellen och inte anlitar oseriösa företag.

Antaget på LO-distriktet i Mellersta Norrlands höstmöte 20 november.

Karin Näsmark, ordförande

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv artikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv artikel

Mer läsning

Annons