Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Sverige ska ha en skola i internationell toppklass

/
  • ”Nu behövs ­framtidsinriktade reformer som ­vänder utvecklingen, höjer resultaten i skolan och som återför svensk skola till internationell toppklass”, skriver ­debattörerna.

Annons

Utvecklingen i den svenska skolan har länge gått åt fel håll. Elever har fått sämre kunskaper både sett över tid och jämfört med andra länder. Den senaste PISA-mätningen visar att de svenska skolresultaten har fallit snabbast i OECD. Samtidigt har likvärdigheten mellan skolor minskat kraftigt. Nu behövs framtidsinriktade reformer som vänder utvecklingen, höjer resultaten i skolan och som återför svensk skola till internationell toppklass. Det kräver investeringar. I samarbetsregeringens budgetproposition för 2015 föreslås därför stora satsningar på skolan. För att vända de fallande skolresultaten står tre områden i fokus.

1. Tidiga insatser. För att tidigt möta elevernas utmaningar och säkerställa att små utmaningar inte utvecklas till stora problem måste åtgärder sättas in i de yngre åldrarna. Regeringen föreslår investeringar i förskolan, lågstadiet, och i special- och fritidspedagogiken. Fler ska anställas i skolan så att lärare får mer tid för sitt arbete och klasserna kan bli mindre i lågstadiet. Det gynnar alla elever, både de elever som behöver mer stöd för att nå målen i skolan och de som vill nå ännu längre.

2. Ett mer attraktivt läraryrke. Inget är så avgörande för elevers kunskapsresultat som att möta skickliga och engagerade lärare. Regeringen föreslår därför insatser som kan bidra till att öka läraryrkets status och attraktionskraft. Det handlar om investeringar i lärares lön, bättre möjligheter att göra karriär, kompetensutveckling och mindre administration.

3. Alla skolor ska vara bra skolor. Resurser ska fördelas efter behov så att alla elever får samma chans att klara kunskapsmålen. För oss är det viktigt att öka det statliga stödet till skolor med stora utmaningar och svaga studieresultat och attrahera de bästa lärarna till dessa skolor genom högre löner. Regeringen föreslår nu särskilda investeringar i skolor med tuffa förutsättningar och låga studieresultat. Dessutom föreslås att läxrut avskaffas och i stället görs satsningar på läxhjälp för alla barn. Elever som riskerar att inte klara kunskapskraven i åk 6–9 eller i gymnasieskolan ska få chansen att komma ifatt genom att gå i skola under sommaren eller andra lov.

Dessa reformer skapar förutsättningar att förbättra skolresultaten och likvärdigheten, och återföra svensk skola till internationell toppklass. Sverige ska ha en jämlik skola med höga resultat där alla barn har möjlighet att förverkliga sin fulla potential. Det är en av samarbetsregeringens främsta prioriteringar.

Eva Sonidsson (S)

Jasenko Omanovic (S)

Riksdagsledamöter

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv artikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv artikel

Mer läsning

Annons