Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Utvecklingen av den biobaserade ekonomin måste fortsätta

Annons

Skogen är nyckeln till en utvecklad bioekonomi. Varje kubikmeter skog som tillförs samhället, och ersätter produkter av fossilt ursprung, minskar utsläppen av koldioxid med cirka 500 kg. Enligt en studie från SLU gör detta att 60 miljoner ton koldioxid per år inte släpps ut i atmosfären. Det är mer än samtliga utsläpp av koldioxid i Sverige, men det räknas inte in i den officiella statistiken. Det mesta av denna klimatnytta exporteras i form av förädlade skogsprodukter. Konsumenter efterfrågar i dag miljö- och klimatcertifierade produkter så det gröna mervärdet skulle kunna marknadsföras mycket mer. Som skogrikt land är det vår skyldighet att fortsätta utveckla vårt skogsbruk och vår skogsindustri för att bidra till utvecklingen av bioekonomin, både för oss själva och för länder med sämre förutsättningar. En tro hos skogsägaren i Västernorrland om ökad efterfrågan bör stimulera tillväxtbefrämjande åtgärder. Vi får då mer råvara och kan leverera än mer klimatnytta. Vidare så bör vi verka för en ökad inhemsk förädling av sågade trävaror samt ett ökat byggande i trä. Stimulera också fortsatt utveckling och investeringar i produktion av nya biobaserade material, kemikalier, biodrivmedel och andra energibärare. Det finns starka synergier mellan den etablerade skogsindustrin och nya innovativa produkter.

Självklart ska skogsbruket värna om viktiga naturvärden. Här har Sverige en framskjuten position och inom branschen pågår ett kontinuerligt hårt arbete. Behovet av att kunna föra en öppen och konstruktiv debatt om skogen och dess framtid har kanske aldrig varit större än nu. Vi deltar gärna i den dialogen.

De styrmedel som visat sig framgångsrika för bioenergins framväxt bör även kunna fungera framgent. Med tanke på att stora investeringar ofta kräver återbetalningstider på flera decennier är det extremt viktigt att skapa långsiktiga, stabila och teknikneutrala spelregler. Den ryckighet vi sett de senaste åren, såväl nationellt som från EU, skrämmer i dag effektivt bort alla investerare och aktörer. Principen att förorenaren ska betala är också mycket viktig då den både premierar en ökad sparsamhet samt gynnar investeringar i förnybara alternativ. Dagens låga oljepris gynnar slöseri och onödiga utsläpp av koldioxid. Det fördröjer också den nödvändiga omställningen av energisystemet. För biodrivmedlens konkurrenskraft behövs en befrielse från koldioxidskatt till år 2030.

En skyldighet att redovisa ursprung och klimatbelastning för alla drivmedel direkt vid pumpen, även de fossila, bör också införas. Då kan konsumenten göra aktiva och rationella val. I dag är det märkligt nog bara biodrivmedel som måste påvisa hållbarhet och spårbarhet.

Sverige har kommit långt i omställningen och utvecklingen av den biobaserade ekonomin måste fortsätta. Vi som bor i norra Sverige har de bästa förutsättningar att bli världsledande på detta område. Därmed kan vi göra en stor insats genom att inspirera andra och sälja fungerande koncept. Vi uppmanar till samverkan över kommungränser och länsgränser, mellan företag och universitet, mellan politiker av olika färg, mellan miljörörelse och skogsindustri. Det skulle skapa framtidstro och massor av nya jobb. Det är upp till oss. Vi kan bestämma oss för att vara med och leda utvecklingen eller överlåta det till andra. Vilket väljer vi?

Styrelsen i BioFuel Region

Torbjörn Wennebro, ordf., Tavelsjö,

Arne Smedberg, vd Umeå

Erik Persson, Piteå

Ola Burström, Skellefteå

Gustaf Egnell, Holmön

Mikael Berglund, Umeå

Lena Karlsson-Engman, Umeå

Anders Nordin, Umeå

Dan Olsson, Örnsköldsvik

Jennie Söderström, Örnsköldsvik

Tomas Frejarö, Härnösand

Bengt Aldén, Sundsvall

Sverker Ottosson, Sundsvall

Magnus Matisons, BioFuel Region

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv artikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv artikel

Mer läsning

Annons