Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Vi ska attrahera fler lärare

/

Annons

Vid årsskiftet startar den nya mandatperioden för nämnderna. Socialdemokraterna, tillsammans med Vänsterpartiet och Centerpartiet har bildat en majoritet som innebär en politisk kursändring i Sundsvalls kommun.

Som representanter för de styrande partierna i nämnden är vi överens om att utbildningen är ett prioriterat område. Vi har satt upp en vision om att Sundsvalls kommun ska ha Sveriges bästa skola 2021. Med tanke på vår position i Sveriges Kommuner och Landstings (SKL):s ranking har vi en bra bit att vandra. Vi vill därför, inför våra väljare, visa vad vi vill åstadkomma till år 2018.

Under mandatperioden kommer vi att arbeta för att lärartätheten ökar så att eleverna får mer tid med sina lärare. Detta gäller både under ordinarie undervisning men också genom läxhjälp under skoldagen. Förstärkning av lärarresurserna ska i första hand riktas mot de yngre eleverna. En stabil grund tidigt i skolan förbereder för ett framgångsrikt skolresultat.

Vi vill underlätta för att barn och föräldrar ska kunna välja en bra skola utan att oroa sig för bristande kvalitet. Vi vill verka för en sammanhållen skola (F-9) där det är möjligt, så att onödiga uppbrott av klasser och elever undviks.

Vi vill att skolan på landsbygd och glesbygd ska ha förutsättningar för att nå framgång. Lärarna är skolans viktigaste resurs. Det är deras engagemang, kunskap och ledarskap som möjliggör en bra skolgång för eleverna. Tillsammans med rektorerna och annan vuxen personal utgör de stommen i de lärosäten vi har. Därför är det även viktigt att flera väljer att bli lärare. Från kommunens sida ska vi arbeta med rekrytering och standarhöjning för vår personal så att kommunen attraherar fler lärare. Ett närmare samarbete med Mittuniversitet finns även i planeringen.

Skolan i Sundsvall ska hänga med i utvecklingen i samhället. En öppen och kreativ syn från skolverksamheten hjälper till att öka motivation och engagemang hos eleverna. IT-satsning, arbete mot kränkande behandling, forskande miljöer i den egna verksamheten och profilering av skolor hjälper oss att komma närmare målet.

Vi vill bjuda in föräldrar och lärare till fortsatt dialog om vad som ska kunna göras bättre. Att känna en glädje att lära och därigenom vilja tala väl om skolan är viktig för elevernas utbildningsframgångar.

Vi ser fram emot de nästkommande fyra åren vid rodret för Sundsvalls skolpolitik.

João Pinheiro (S)

Ordförande

Hans Zetterkvist (V)

V. ordförande

Anne-Li Sjölund (C)

Ledamot

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv artikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv artikel

Mer läsning

Annons