Annons
Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig samt för att säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. ⇒ Läs mer om cookies

Det är proppfullt i Sveriges längsta flaskhals – påskynda utbyggnaden av Nya Ostkustbanan

Annons

Intresset för kustjärnvägen har aldrig varit större än nu. Trots bristande kapacitet och långa restider väljer fler och fler tåget. Men nu är det proppfullt. Flödet av gods och passagerare stryps av den 27 mil långa enkelspåriga järnvägen mellan Gävle och Härnösand, Sveriges längsta flaskhals. För att rymma fler passagerare och mer gods krävs en dubbelspårsutbyggnad. Det handlar om att knyta ihop norra och södra Sverige.

För Plus-kunder: Centern vill låna miljardbelopp till dubbelspår på Ostkustbanan: "Enkelspåret är Sveriges längsta flaskhals"

Vi har tillsammans formulerat vårt svar på regeringens remiss angående Trafikverkets förslag till nationell plan för transportsystemet 2018–2029. I vårt mer än 50-sidiga svar visar vi att ett dubbelspår mellan Gävle och Härnösand är en satsning som på ett mycket tydligt sätt möter de samhällsutmaningar som regeringen pekat ut som centrala när de ska mejsla ut den nya nationella planen:

■ Nya Ostkustbanan minskar fossilberoendet. En utbyggnad till dubbelspår flyttar över resenärer från bil och flyg till tåg samt gods från lastbil till tåg. Detta beror på banans flerdimensionella funktionalitet. Nya Ostkustbanan skapar ett sammanhängande system för godstransporter, halverar restiderna i stråket från Umeå till Stockholm och knyter samman tillväxtregioner.

För Plus-kunder: Miljardsatsning blev en "tummetott": Järnvägen byggs bara ut mellan Sundsvall och Njurunda

■ Nya Ostkustbanan banar väg för minst 63 000 nya bostäder. Under ledning av de tidigare infrastrukturministrarna Ulrica Messing och Catharina Elmsäter-Svärd har regionala och kommunala politiker deltagit i en process för att gemensamt utreda potentialen för bostadsbyggande längs Nya Ostkustbanan. Baserat på den tillgänglighetsförbättring som Nya Ostkustbanan bidrar till och regionernas utvecklingskraft kan minst 63 000 nya bostäder byggas fram till år 2035.

■ Nya Ostkustbanan förbättrar förutsättningarna för näringslivet i hela landet. Nya Ostkustbanan ger en multiplikatoreffekt för godstransporter till och från norra Sverige. Utbyggnaden skapar ett sammanhängande transportsystem med maximalt 10 ‰ lutning mellan Umeå och Göteborg respektive Öresund, reducerar transportvägar och transporttider och förbättrar tillförlitligheten. Den exportintensiva basindustrin stärks, vilket ger jobb och tillväxt i hela Sverige.

■■ Följ ST Debatt på Facebook

■ Nya Ostkustbanan förstärker sysselsättningen i hela landet. När Sveriges basindustri får en stärkt konkurrenskraft tack vare en mer effektiv logistik innebär det ökad sysselsättning. Dessutom bidrar Nya Ostkustbanan till regionförstoring som leder till bättre fungerande arbetsmarknader som stärker näringslivet. När tillväxtregioner som Sundsvall och Gävle vidgas och knyts närmare både Mälardalsregionen och Umeå stärks tillväxten och attraktionskraften ökar för både människor och verksamheter.

■ Nya Ostkustbanan tar höjd för och utnyttjar digitaliseringens effekter och möjligheter. Sundsvall har en mycket stark och växande IT-sektor som nu omfattar omkring 4,5 procent av kommunens arbetsmarknad. Idag kan endast Stockholm och Lund kan visa upp en procentuellt sett större arbetsmarknad för IT-sektorn. IT-kluster i Sundsvall och Gävle utvecklas tillsammans med Mittuniversitetet och Högskolan i Gävle.

■ Nya Ostkustbanan bidrar till ett inkluderande samhälle och social hållbarhet. Nya Ostkustbanan leder till ökad turtäthet och halverade restider i ett stort antal reserelationer. Den förbättrade tillgängligheten bidrar till ökad sysselsättning, regional attraktionskraft och nya möjligheter för människor med olika bakgrund. Matchningen underlättas och fler kan hitta rätt jobb, samtidigt som företagen finner rätt kompetens. En annan viktig faktor är de studienyttor som uppkommer.

En satsning på dubbelspår mellan Gävle och Härnösand är därför en av de absolut bästa framtidsinvesteringarna.

Styrelsen Nya Ostkustbanan

Peder Björk, ordförande Nya Ostkustbanan, kommunstyrelsens ordförande, Sundsvalls kommun

Ingela Bendrot, vd Nya Ostkustbanan

Eva Lindberg, regionråd, Region Gävleborg

Erik Lövgren, regionråd, Västernorrlands landsting

Jörgen Edsvik, kommunalråd, Gävle kommun

Sven-Erik Lindestam, kommunstyrelsens ordförande, Söderhamns kommun

Mikael Löthstam, Kommunstyrelsens ordförande, Hudiksvalls kommun

Stig Eng, kommunstyrelsens vice ordförande, Nordanstigs kommun

Fred Nilsson, kommunstyrelsens ordförande, Härnösands kommun

Jan Sahlén, kommunstyrelsens ordförande, Kramfors kommun

Glenn Nordlund, kommunstyrelsens ordförande, Örnsköldsviks kommun

Daniel Gustafsson, adjungerad, enhetshef, länsstyrelsen Västernorrlands län

Mats Hindström, adjungerad, stabschef, länsstyrelsen Gävleborg

Läs också:

S: Dubbelspår mellan Gävle och Härnösand skulle knyta samman Sverige

Pengar till dubbelspår på Ostkustbanan – men politikerna besvikna: "Klart att vi vill ha fler etapper"

Nya Ostkustbanan är vår viktigaste framtidsinvestering

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv artikel