Annons
Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig samt för att säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. ⇒ Läs mer om cookies

Det är skamligt att ni tvingas spara på skolan

Annons

Kommentar till "Skolpengen i Sundsvall höjs med 25,7 miljoner", ST 19 november.

Det hade varit skamligt om vi tvingats spara, säger João Pinheiro enligt artikeln. Men han och alla insatta är fullt medvetna om att Sundsvalls kommunala förskolor och skolor är tvungna att spara drygt 30 miljoner kronor 2016. De extra 20,7 miljonerna till skolpeng (5 miljoner är bara omfördelning) innebär för de kommunala enheterna endast kompensation för den ökade överföringen av 16,6 miljoner till centralt finansierad verksamhet. När man inte redovisar kostnaderna för 2015 och 2016 års löneökningar gällande kommunala skolor och förskolor (för övrig verksamhet är löneökningar budgeterad) syns inte besparingskravet på drygt 30 miljoner. Detta drabbar även de fristående skolorna men där har vi inte insyn i hur pengarna fördelas.

Besparingen är jämfört med nuvarande situation 2015 med ett beräknat underskott för kommunala förskolor och skolor på 34,4 miljoner. Till stora delar är detta underskott en underfinansiering, det vill säga felbudgetering. Om de kommunala enheterna ska kunna hålla budget 2016 måste verksamheterna minska motsvarande drygt 64 miljoner. Detta trots att barn- och utbildningsnämnden fått nästan 81 miljoner kronor mer. Frågan handlar inte bara om hur mycket pengar som spenderas. Den handlar framför allt om hur de fördelas. Barn- och utbildningsnämnden har som huvudman ansvar för att Sundsvalls kommunala förskolor och skolor har rimliga resurser för huvuduppdraget att sköta barnomsorg och utbildning.

Utifrån João Pinheiros ord "det hade varit skamligt om vi tvingats spara" blir alltså slutsatsen att det är skamligt att förskolor och skolor måste göra så kännbara besparingar. Skamligt är Joãos ord. Vi anser att det handlar om bristande ansvar som huvudman för Sundsvalls kommunala förskolor och skolor. När nämnden har att hantera ett förväntat underskott på enheterna på drygt 30 miljoner kronor, beslutar nämnden om besparingskrav motsvarande drygt 30 miljoner till. Detta är oansvarigt. Då duger det inte att skylla på skolledare som inte klarar av att hålla budget. Någon måste ta ansvar för att i första hand prioritera det viktiga arbetet med våra barn och ungdomar som sker ute på förskolor och skolor. Vem?

Göran Markgren

Lärarnas Riksförbund, Sundsvall

Har du något att säga?

Skriv en insändare

Skriv artikel