Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Axel Morath var en hedersman

/

Före detta biträdande riksåklagaren Axel Morath har avlidit efter en tids sjukdom. Han efterlämnar hustrun Aina och sonen Jan med familj.

Annons

Axel Morath föddes 1929 på Alnön utanför Sundsvall. Efter distriktsåklagarexamen fortsatte han sina juridiska studier och avlade jur.kand-examen år 1957. Efter tingstjänstgöring återvände han till åklagarbanan och innehade därefter en rad ledande tjänster inom åklagarväsendet. Bland annat var han byråchef vid riksåklagarens kansli, chefsåklagare vid åklagarmyndigheten i Stockholm och länsåklagare i Uppsala. Slutligen utnämndes han år 1983 till bitr. riksåklagare, en tjänst som han innehade till sin pensionering 1994.

Axel Morath var en gedigen person med djupa kunskaper och han åtnjöt stort och obestritt förtroende i och för sitt arbete inom åklagarväsendet. Detta ledde till att han anförtroddes också andra uppgifter än dem som vanligen följde med de tjänster som han innehade. När åklagaruppgiften i Palme-utredningen övertogs av riksåklagaren, föll det sig naturligt att utse Axel Morath som förundersökningsledare på grund av hans stora kompetens och långa erfarenhet. Uppgiften som förundersökningsledare var tung och många gånger pressande. Axel Morath fullgjorde den på ett utmärkt sätt. Han var en person som hade en ovanligt god förmåga att samarbeta och bygga broar. Under hans tid som förundersökningsledare undanröjdes motsättningarna mellan polis och åklagare och utredningsarbetet kunde fullgöras på ett rationellt och effektivt sätt.

Under slutet av 1980-talet hade Axel Morath också riksåklagarens uppdrag att se över utbildningen av åklagare. Under hans ledning utvecklades utbildningen radikalt och grunden lades till en attraktiv och ändamålsenlig utbildning som var mer inriktad på själva åklagaruppgiften än den tidigare varit.

Axel Morath hade också flera omfattande utredningsuppdrag. Bland annat utsågs han till ordförande i den åklagarutredning som arbetade fram betänkandet Ett reformerat åklagarväsende. Betänkandet innehöll många genomgripande och väl underbyggda förslag. Dessa ledde till lagstiftning som har haft en stor betydelse för åklagarväsendets fortsatta verksamhet.

Axel Morath var som person vänlig och han hade en stillsam humor vilket bidrog till att han blev mycket uppskattad både som chef och kollega. Som jurist var han utomordentligt omdömesgill och skicklig både i sak och formellt. Han präglades av en absolut ärlighet men var inte någon stridens man. Han hävdade sin mening i kraft av klokskap och kompetens. Han var en hedersman.

Mer läsning

Annons