Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Dubbelspår behövs mellan Gävle och Sundsvall

/
  • Anders Gäfvert, oppositionsråd för Moderaterna i Härnösand, vill bygga ny järnväg mellan Sundsvall och Härnösand.

Anders Gäfvert, oppositionsråd för Moderaterna i Härnösand, är känd för att inte alltid hålla sina tankar innanför den berömda boxen.

Annons

Nu föreslår han att höghastighetsjärnväg ska byggas på sträckan Sundsvall-Härnösand. Banan ska uppföras på pelare uppe i luften – tänk en sådan där futuristisk monorail – och byggas av kineser, om Gäfvert får som han vill. På så sätt skulle det inte bli så dyrt menar han. Tilläggas kan väl att det troligen inte heller skulle bli byggt på ett sätt som följer svenska regler och svenska kollektivavtal om nu kineserna ska kunna pressa priset så mycket som Gäfvert önskar.

I sak har Anders Gäfvert dock rätt. Att ett spår för höghastighetståg skulle byggas just i Västernorrland som ett pilotprojekt är kanske inte realistiskt, men att rälsen bör rätas ut är ett faktum. Järnvägen mellan Sundsvall och Härnösand slingrar sig i dag mer än en politiker som får en besvärlig fråga. 

Utöver att det gör sträckan betydligt längre än nödvändigt så drar det också ner hastigheten.

Järnvägen mellan Sundsvall och Härnösand utgör en rejäl flaskhals på den längre sträckningen från Stockholm och upp mot Umeå. Skulle den flaskhalsen byggas bort samt att sträckningen mellan Sundsvall och Gävle byggas ut till ett dubbelspår så skulle tågtrafiken längs Norrlandskusten snabbt bli ett mycket mer attraktivt alternativ.

Utan ständiga stopp för tågmöten och låga hastigheter så skulle det faktiskt bli möjligt att i mycket högre grad än i dag arbetspendla längs Norrlandskusten. Det skulle utvidga arbetsmarknadsregionen betydligt, vilket vore bra då arbetslösheten i dag är besvärande hög på många håll i Norrland. Botniabanan har också svårt att nå sin fulla potential innan sträckningen söderut byggs ut och får en rimlig kapacitet. I dag går alldeles för många tåg på den underdimensionerade ostkustbanan, vilket inte minst märks på det faktum att en resa mellan Sundsvall och Stockholm i dag tar ungefär en halvtimme längre än för tio år sedan.

Vi är till exempel inte ens i närheten av Botniabanans ursprungliga målsättning att kunna resa med tåg från Umeå till Stockholm på fem timmar. För många som ska resa mellan Stockholm och Umeå är tåget i dag inte ett reellt alternativ just för att det tar så lång tid och för att det är osäkert om man kommer fram på utsatt tid.

Att bygga dubbelspår och bygga bort flaskhalsar skulle också minska järnvägens sårbarhet i stort. Just osäkerheten är en inte oviktig anledning till att många drar sig för att ta tåget om det är viktigt att tidtabellen hålls. Vem vill själv åka eller frakta gods med tåg om risken är stor att tåget blir stående eller kraftigt försenat? Tåg är ett miljövänligt transportmedel som har framtiden för sig, men om resandet och fraktandet med tåg ska kunna öka så krävs just att flaskhalsar byggs bort och att spåren byggs ut för att klara en ökad trafik. Givet att resurserna är begränsade så är det i dagsläget viktigare att bygga ut kapaciteten på de befintliga spåren än att bygga helt ny järnväg.

Annons