Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig samt för att säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. ⇒ Läs mer om cookies

Dyrare med alkohol och bio – här är tio av våra nya lagar

Dyrare med bio och alkohol, billigare med vissa reparationer – här listas 10 av de nya lagarna och vad de innebär i korthet.

Annons

1. Höjd skatt på alkohol

Införs den 1 januari 2017.

Från och med den 1 januari höjs punktskatten på sprit med 1 procent och på övriga alkoholdrycker med 4 procent. Det innebär att priset ökar med cirka 25 öre för en flaska öl, ungefär 1 krona för en flaska vin och knappt 2 kronor för en flaska sprit. Motivet bakom höjningen är att främja folkhälsan.

2. Falska polisbilar ska bort från gatorna

Införs den 1 januari 2017.

Lagen införs för att allmänheten ska kunna lita på att polisbilar körs av riktiga poliser. Den nya lagen innebär att Polismyndighetens och Säkerhetspolisens vapen och ordet polis bara ska få användas på riktiga polisfordon, om inte ägaren skaffat ett särskilt tillstånd. Om en fordonsägare använder något av de skyddade kännetecknen utan tillstånd kan polisen beordra ägaren att ta bort dem från bilen. Ett sådant föreläggande ska få förenas med vite.

3. Ny filmpolitik – dyrare med biobiljetter

Filmavtalet som sedan 1960-talet styrt stödet till svenskt film avslutas. I samband med att filmavtalet upphör kommer biobiljetter att bli dyrare – då mervärdeskattesatsen för tillträde till biografföreställningar höjs från 6 procent till 25 procent. Den ökade kostnaden för biograferna kommer enligt regeringen delvis kompenseras genom att den tioprocentiga biografavgiften försvinner.

För Plus-kunder: Höjd biomoms slår hårt mot Gideå och andra mindre biografer: "Är redan i dag svårt att få det att gå runt"

4. Billigare med vissa reparationer

Införs den 1 januari 2017.

Ändringen innebär att mervärdesskatten sänks från 25 procent till 12 procent på reparationer av cyklar, skor, lädervaror, kläder och hushållslinne.

5. Avdragsrätten för representationsmiddagar slopas

Införs den 1 januari 2017.

Tidigare har företag kunnat dra av 90 kronor plus moms per person vid representation vid exempelvis restaurangbesök kopplade till verksamheten. Den möjligheten försvinner. Endast förtäring av mindre värde, som fika eller kaffe, ska i fortsättningen vara avdragsgillt. I stället utökas avdraget för mervärdesskatt vid representationsmåltider – så att avdraget högst får uppgå till mervärdesskatten på 300 kronor per person och tillfälle.

6. Fortsatt sänkt förmånsvärde för miljöanpassade bilar

Från och med den 1 januari 2017.

Den tidsbegränsade nedsättningen av förmånsvärdet för vissa miljöanpassade bilar förlängs med fyra år och gäller därmed till och med den 31 december 2020. Den maximala nedsättningen sänks samtidigt från 16 000 kronor till 10 000 kronor.

7. RUT-avdraget utvidgas och täcker in reparation och underhåll av vitvaror

Införs den 1 januari 2017.

RUT-avdraget utvidgas till att omfatta reparation och underhåll av vitvaror som utförs i bostaden (så kallat REP-avdrag). Med vitvaror avses till exempel tvättmaskin, kyl, frys och spis.

8. Lättare för enskilda näringsidkare att anställa

Införs den 1 januari 2017.

Ett så kallat växa-stöd införs för enskilda företagare. Det gäller tillfälligt, till och med 31 december 2021, och ska underlätta för enskilda företagare att anställa. Enskilda näringsidkare som inte har haft någon anställd sedan den 1 januari 2016 och som anställer en person efter den 31 mars 2016 behöver endast betala ålderspensionsavgiften för den anställda under de tolv första månaderna. Övriga arbetsgivaravgifter, allmän löneavgift och särskild löneskatt behöver inte betalas. Sänkningen av arbetsgivaravgifterna gäller till den del ersättningen inte överstiger 25 000 kronor per månad. Anställningen ska omfatta minst tre månader och en arbetstid på minst 20 timmar per vecka.

9. Alla länder inom EU ska hantera asylansökningar lika

Införs den 1 januari 2017.

Alla medlemsstater i EU ska behandla asylansökningar på ett liknande sätt. Det innebär bland annat att beslut om skydd ska fattas snabbare, att besluten ska vara mer rättvisa och hålla högre kvalitet. Inom vissa områden behöver svensk lag kompletteras för att Sverige ska leva upp till EU-direktivets krav. Om Migrationsverket har fattat beslut om avvisning med omedelbar verkställighet och beslutet överklagas ska en migrationsdomstol pröva om avvisningen ska avbrytas tills vidare. Avvisning får då inte ske innan prövningen har gjorts.

10. Användningen av plastbärkassar ska minska

Infördes 13 december 2016.

Enligt förordningen ska den som säljer eller delar ut plastbärkassar lämna information till konsumenter om plastbärkassars miljöpåverkan, fördelarna med en minskad förbrukning och hur man kan minska förbrukningen. Det införs också krav på att den som tillverkar eller importerar plastbärkassar ska lämna uppgifter om hur många plastbärkassar som tillhandahålls på den svenska marknaden. Med förordningen genomför Sverige EU:s direktiv om plastbärkassar.

Fler viktiga lagändringar hittar du på regeringens hemsida (extern länk).