Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Effektiva transporter är avgörande för Mittsverige

/

Annons

Mittsverige – Jämtland och Västernorrland – är en region med en hög bruttoregionalprodukt, det vill säga BNP nedbrutet på region. Förklaringen är att regionen har en omfattande exportindustri. Inte minst när det gäller skog och skogsindustri är regionen en viktig aktör. Västernorrland är det län i Sverige som har den största andelen skogsindustrianställda.

Regionen har andra styrkor, en starkt exportinriktad verkstadsindustri, en välutvecklad besöksnäring i bland annat Jämtland och Höga Kusten, en bank-, pension- och försäkringssektor i framför allt Sundsvall som per capita faktiskt är större än den i Stockholm och en bred IT-sektor, driven av såväl den högteknologiska exportindustrin som av finansföretag.

På ett avgörande område har dock Mittsverige en avgörande svaghet – transportinfrastruktur.

En region som Mittsverige ligger långt från exportmarknader och stora befolkningscentra. För att regionen ska kunna utvecklas behöver vi ha effektiva möjligheter att kunna förflytta gods – både råvaror och färdiga produkter – och människor. Utan goda transportmöjligheter spelar övriga styrkefaktorer ingen roll. Regionen kommer att förtvina.

Handelskammaren Mittsverige arbetar för att stärka näringslivet i Jämtland och Västernorrland. Vi ser ett antal infrastrukturfrågor som kommer att ha en avgörande betydelse för regionens utveckling:

Trafikverkets beslut att koncentrera järnvägsunderhållet till storstäderna och att lämna järnvägssträckor med lägre trafik åt sitt öde är förödande för regionens godstransporter. Norra Ådalsbanan mellan Långsele och Nyland är akut hotad av en stängning som skulle drabba industrins utvecklingsmöjligheter inte bara i Ådalen utan även i Sundsvallsområdet.

Nedläggningshotet mot Bromma flygfält är ett hot mot möjligheterna för regionens näringsliv att upprätthålla goda kontakter med marknader och omvärld.

Frågan om ett dubbelspår mellan Härnösand och Gävle har samlat kommuner och andra aktörer i både Västernorrland och Gävleborg, men utvecklingen går långsamt av denna viktiga förbindelse av norra Sverige med resten av världen.

En effektiv infrastruktur för regionens godstransport tar form genom järnvägsinvesteringar i Medelpad och en logistikpark i Sundsvall med goda möjligheter att förflytta både ut- och ingående gods mellan hjul, räls och köl. För en exporttung region som vår är effektiva godstransporter av avgörande betydelse för utveckling av näringsliv, sysselsättning och välfärd.

Den av regeringen aviserade kilometerskatten är ett stort hot mot regionens utveckling, speciellt för de delar som ligger längst från befolkningscentra och industrier.

Regeringens motvilja mot att tillåta tyngre lastbilar försämrar också näringslivets utvecklingsmöjligheter.

Förbifart Örnsköldsvik som genom en omdragning av E4 väster om staden minskar miljöbelastningen, trafikriskerna och förbättrar transportförutsättningarna för företagen längs Norrlandskusten.

Om dessa aktuella frågor kunde få ett positivt utfall, och helst så snabbt som möjligt, finns goda möjligheter för Mittsverige att utvecklas väl. Vi har alla pusselbitar på plats för att ta vara på goda transportmöjligheter.

Om dessa frågor skulle få ett negativt utfall eller fastna i långbänk, ja då är det svårt att se att en positiv utveckling skulle komma till stånd.

Mittsverige behöver en effektiv transportinfrastruktur som ger oss möjligheter att konkurrenskraftigt (tid och kostnad) flytta både människor och gods.

Oliver Dogo

VD Handelskammaren Mittsverige

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv artikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv artikel
Annons